Gå til indhold
Energistyrelsen og SDFE lancerer samlet data over Danmarks havvindmøller

Nyhed -

Energistyrelsen og SDFE lancerer samlet data over Danmarks havvindmøller

Fremover bliver det langt lettere at få et samlet overblik over Danmarks havvindmøller. Energistyrelsen lancerer i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) en service, der giver let tilgængeligt overblik over Danmarks havvindmøller.

Nu bliver det meget lettere at få overblik over havvindmøller i de danske farvande. Lanceringen gør information om havvindmøller og processen om udbud og ansøgning mere tilgængeligt.

Alle kan hente data – gratis

Servicen består af tre dele.

  1. Informationer og koordinater fra en række publikationer, ansøgninger og rapporter samlet i ét nyt fælles geografisk datasæt, med titlen Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Datasættet indeholder information om havvindmølleparker, udbudsområder, kystnære udbudsområder og åben dør ansøgninger, og vil blive opdateret årligt.
  2. Der er oprettet en dataspecifikation, der indeholder beskrivelse, historik og definitioner for datasættet.
  3. Der er i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) lanceret en Web Map Service (WMS), hvor det nye datasæt, sammen med information om havvindmøller fra Stamdataregistret for vindkraftanlæg, kan tilgås direkte og i sin senest opdaterede form via kortforsyningen.

Service og data er gratis og tilgængeligt for alle.

Mange fordele ved samlet data

Hovedformålet med servicen er at lette myndighedernes arbejde, særligt indenfor maritim planlægning, men forventes også at være værdiskabende for andre interessenter. Blandt fordelene ved initiativet er:

  • Det udgør et vigtigt værktøj i Danmarks havplanlægning, hvor bl.a. fiskeriet, olie- og gassektoren, forsvaret og de store internationale sejladsruter skal sameksistere.
  • Det vil gøre livet lettere for udviklere af havmølleparker, der nemt kan få overblik over igangværende projekter.
  • Kommuner kan nemt hente de præcise koordinater for de projekter, der er relevante for deres borgere.

Kontakt

Fuldmægtig Jørgen Lundegaard Olsen, 33 92 66 45, jlo@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark