Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen støtter fremtidens varmepumpeprojekter med 26,6 millioner kroner

Nyhed   •   Dec 18, 2015 15:41 CET

Energistyrelsen har givet tilsagn til i alt 10 eldrevne varmepumpeprojekter i forbindelse med ansøgningsrunden i 2015. Projekterne forventes at blive startet op i løbet af et par måneder og forventes alle at være afsluttet inden udgangen af 2016.

Energistyrelsen har den 15. december 2015 truffet beslutning om at give tilsagn om 26,6 mio. kr. i støtte til 10 varmepumpeprojekter. Den udbetalte støtte medfører yderligere private investeringer for i alt 112,5 mio. kr. primært i danske virksomheder i landområderne.

Af de 10 projekter, der har fået tilsagn om støtte, er der tre med grundvand som varmekilde, to med overskudsvarme som varmekilde, to med luft som varmekilde, én med spildevand fra industri som varmekilde, én med havvand som varmekilde og én med røggas som varmekilde.

Projekterne vil blive påbegyndt i løbet af et par måneder og forventes alle at være afsluttet inden udgangen af 2016. Der demonstreres dermed en bred variation af varmepumpeprojekter, og man vil kunne høste erfaringer fra projekterne inden for kort tid. Dette vil komme både fjernvarmesektoren og beslutningstagerne til gode, når der skal planlægges fremtidige varmepumpetiltag.

”Eldrevne varmepumper får en central plads i den decentrale fjernvarmesektor, og jeg er derfor meget tilfreds med den store interesse, der har været for demonstrationsprogrammet. Varmepumper er dog en relativ ny teknologi i fjernvarmesammenhæng i Danmark, og derfor er der brug for indsamling af erfaringer fra eksisterende projekter. De valgte projekter skal være med til at kickstarte processen, så en større udbygning med store varmepumper kan komme i gang efterfølgende”, siger vicedirektør i Energistyrelsen Martin Hansen.

Udvalgte projekter:

AnsøgerStøtteintensitetStøttebeløbVarmekilde
Broager Fjernvarmeselskab a.m.b.a22,6 pct.6.000.000 kr.Grundvand
Rødkærsbro Fjernvarmeværk a.m.b.a21,0 pct.2.400.000 kr.Industrispildevand
FFV Energi & Miljø A/S - Faaborg22,9 pct.6.000.000 kr.Havvand
Dronninglund Fjernvarme a.m.b.a22,6 pct.4.500.000 kr.Grundvand
Aalborg Forsyning - Farstrup - Kølby16,5 pct.1.200.000 kr.Grundvand
Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk a.m.b.a13,4 pct.615.000 kr.Overskudsvarme
Claus Sørensen A/S – Hirtshals25,0 pct.203.600 kr.Overskudsvarme
Svendborg Kraftvarme A/S25,0 pct.3.625.000 kr.Røggas
Sig Varmeværk a.m.b.a30,0 pct.1.233.600 kr.Luft
Ulstrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.13,3 pct.825.000 kr.Luft

Fakta:

Energistyrelsen modtog pr. den 12. oktober 2015 22 ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede fjernvarmeværker og selskaber. Der blev ansøgt om opstilling af varmepumper med en samlet varmekapacitet på 51,5 MW og en samlet anlægspris på ca. 356 mio. kr. Heraf blev der ansøgt om 70,6 mio. kr. i tilskud ud af en støtteramme på 26,7 mio. kr. Varmekapaciteten for de projekter, der har fået tilsagn udgør i alt 19,1 MW.