Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen støtter udbredelse af varmepumper på abonnement til erhverv

Nyhed   •   Jul 06, 2017 11:43 CEST

Energistyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til fremme af varmepumper på abonnement, der etableres i virksomheder. Ansøgningsfristen er 1. november.

Energistyrelsen indkalder hermed ansøgninger om støtte til fremme af varmepumper igennem anvendelse af et forretningskoncept, hvor en virksomhed/konsortium af virksomheder (herefter benævnt energitjenesteleverandør) tilbyder salg af varme til kunder i områder uden fjernvarmenet. Varmen leveres fra varmepumper, som ejes og drives af energitjenesteleverandøren, men fysisk er placeret hos den enkelte kunde.

Med konceptet undgår kunden at stå for investering, usikkerhed om varmeøkonomi og teknisk valg af varmepumpemodel, mens energitjenesteleverandøren omvendt indgår aftale om betaling for varme i en nærmere fastsat årrække, som dækker udgifterne til indkøb og drift af varmepumpen. Varmepumperne kan dække såvel rum- og brugsvandsopvarmning som procesvarme.

Ordningen støtter delvis dækning af op til 3 energitjenesteleverandørers omkostninger til indkøb af varmepumper og overvågningsudstyr. Energitjenesteleverandørerne skal overholde EU´s statsstøtteregler. Støtten defineres inden for rammerne af artikel 41, stk. 6, litra a, i den generelle gruppefritagelses­forordning (Kommissionens forordning nr. 651/2014).

Støtteintensiteten er inddelt i intervaller, og støtten kan maksimalt udgøre 100.000 kr. pr. indkøbt og installeret varmepumpe.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. november 2017 kl. 12:00.

Ansøgning kan ske via udbudssiden, hvor også det samlede ansøgningsmateriale kan findes.

Kontakt

Specialkonsulent Troels Hartung, Energistyrelsen, tlf: 33 92 78 16, e-mail: trh@ens.dk