Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen udskyder frister for borgermøder, husstandsvindmøller og støtte til biogas

Nyhed   •   Apr 30, 2020 10:49 CEST

Foto: Colourbox.

Da mange virksomheder og borgere står over for nært forestående frister, som pga. covid-19-situationen kan være svære eller umulige at nå, har Folketinget vedtaget regler, som gør det muligt for Energistyrelsen midlertidigt at udskyde visse frister for afholdelse af borgermøder, nettilslutning af husstandsvindmøller og ansøgning om støtte til biogas.

Energistyrelsen har derfor udstedt en ny bekendtgørelse, som er trådt i kraft den 28. april 2020. Med bekendtgørelsen vil tre frister i lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning midlertidigt blive fraveget, da fristerne direkte eller indirekte kan være umulige eller uforholdsmæssigt svære at overholde for de berørte virksomheder og borgere som konsekvens af covid-19-situationen.

Se "Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af visse frister og andre betingelser på området for fremme af vedvarende energi på Energistyrelsens område som følge af covid-19" på Retsinformation.

Frist for afholdelse af borgermøder udskydes

Den ene frist, der fraviges ved bekendtgørelsen, er fristen for afholdelse af offentlige møder, der skal holdes i forbindelse med opstilling af vindmøller på land. Udskydelsen af fristen gælder for de offentlige møder, hvor der skal orienteres om opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme og bl.a. oplyses om værditabsordningen.

For de offentlige møder, der skulle have været afholdt i perioden fra og med den 28. april 2020, hvor bekendtgørelsen træder i kraft og til og med den 31. august 2020, udskydes fristen, så møderne senest skal være afholdt den 1. oktober 2020.

Frist for nettilslutning af husstandsvindmøller udskydes

Den anden frist, der fraviges, er fristen for nettilslutning af husstandsstands­vindmøller, som i 2018 har modtaget tilsagn om støtte i 2018. Disse vindmøller skulle nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagnet om støtte. Fravigelsen af fristen gælder for de vindmøller, som skulle have været nettilsluttet i perioden fra og med den 28. april 2020 til og med den 11. juli 2020. Nettilslutningsfristen for disse husstandsvindmøller fraviges, så vindmøllerne først skal være nettilsluttet senest den 1. oktober 2020.

Frist for ansøgning om støtte til biogas udskydes

Den sidst frist, som udskydes ved bekendtgørelsen, er ansøgningsfristen for tilsagn om pristillæg eller fornyet tilsagn om tilskud på biogasområdet. Virksomheder, som enten allerede havde ret til støtte efter ordningerne i 2019 eller som pr. 1. januar 2020 undtagelsesvis opfyldte betingelser for at komme på ordningerne, skulle senest den 1. maj 2020 søge Energistyrelsen om tilsagn eller fornyet tilsagn for at forblive på ordningerne. Denne frist er nu udskudt til den 1. juli 2020.

Med udskydelsen af ovennævnte frister ønsker Energistyrelsen bl.a. at sikre, at situationen med covid-19 hverken direkte eller indirekte kommer til at medføre, at borgere og virksomheder ikke kan overholde frister på området for fremme af vedvarende energi inden for Energistyrelsens område, og at borgere og virksomheder ikke mister retten til støtte som følge af covid-19.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. de ovennævnte frister kan stilles til følgende personer i Energistyrelsen:

Fristen for afholdelse af borgermøder:

Camilla Maria Gabelgaard Rasmussen - camgr@ens.dk eller 33 95 43 30

Tina Knudsen-Leerbeck - tkl@ens.dk eller 33 92 67 17

Fristen for nettilslutning af husstandsvindmøller:

Lærke Højbjerg Vejlgaard – lhve@ens.dk eller 51 67 43 31

Linda Wittorff - lwi@ens.dk eller 33 92 75 92

Tina Knudsen-Leerbeck - tkl@ens.dk eller 33 92 67 17

Fristen for ansøgning om tilsagn eller fornyet tilsagn om støtte til anvendelse af biogas:

Majken Toft Larsen matl@ens.dk eller 33 92 68 72

Nina Marie Lassen nml@ens.dk eller 33 95 43 26