Få vores nyheder på mail

Engrosmodellen udskydes til 1. oktober 2015

Nyhed   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Klima-, energi- og bygningsministeren har orienteret Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg om, at det er besluttet at udskyde engrosmodellen til 1. oktober 2015.

Den såkaldte engrosmodel blev vedtaget af Folkertinget i juni 2012 og skulle efter planen idriftsættes 1. oktober 2014. Engrosmodellen indebærer en ændret opgavefordeling mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder. Som følge af engrosmodellen vil elhandelsvirksomhederne fremover overtage hele kundekontakten, og netvirksomhederne vil overgå til at blive engrosleverandører af net­ydelser. Dermed vil forbrugeren kun modtage én samlet elregning.

Det har efterfølgende vist sig, at opgaven med at implementere engrosmodellen er mere kompleks end først antaget. På baggrund af en nærmere analyse foretaget af en fælles styregruppe med Energistyrelsen, Dansk Energi og Energinet.dk har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i samråd med forligskredsen besluttet at udskyde implementeringen af engrosmodellen til oktober 2015. En eventuel ændret forsyningspligtregulering vil ligeledes få virkning fra dette tidspunkt.

Udskydelse af engrosmodellen kræver lovændring. Lovændringen vil blive indarbejdet i det lovforslag om ændring af elforsyningsloven vedrørende forsyningspligtreguleringen, som forventes fremsat i starten af 2014.

Kristine Bak
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 3392 7564
bak@ens.dk