Få vores nyheder på mail

EUDP har 180 mio. kr. klar til innovative energiteknologi-projekter

Nyhed   •   Jul 03, 2018 10:43 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger til innovative energiteknologi-projekter med ansøgningsfrist den 7. september 2018 kl. 15.00.

Indkaldelsen omfatter:

 • EUDP’s generelle pulje: op til ca. 180 mio. kr.
 • EUDP særpulje for energieffektiv transport: ca. 2,8 mio. kr.
 • EUDP særpulje for mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas: 9,8 mio. kr.

Mens EUDP støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med den generelle pulje, er de to særpuljer målrettet særlige indsatsområder.

Projekter kan omfatte samlede systemer, hvor flere teknologier indgår, og løsninger, hvor eksisterende produkter bruges på nye måder. EUDP kan støtte demonstrationsprojekter og projekter, der rækker helt frem til markedet, herunder eventuelt projekter, der omfatter flere trin af teknologiens udvikling.

Sådan kommer du godt i gang med ansøgningen

En ansøgning består af en række bilag, som skal indsendes via ansøgningsportalen. Se indkaldelse og link til portalen.

Men hvad der skal til for at lave en god ansøgning? Her er et par gode råd til, hvad du skal huske, når du søger støtte.

 • Sæt dig grundigt ind i indkaldelsesmaterialet (ansøgningsskema, budget, tidsplan m.m. og de konkrete kriterier, som din ansøgning bliver bedømt efter)
 • Sørg for at beskrive ”state of the art” inden for det område, din ansøgning dækker. Det nyskabende element er vigtigt at få tydeliggjort. Fokusér på, hvad der kommer ud af projektet – hvad man står med i hånden, når det er færdigt
 • Sæt det rette hold af projektdeltagere. Sørg for, at de relevante faglige kompetencer fra flere led i udviklingskæden er repræsenteret, og at det fornødne engagement er til stede – fra alle involverede projektdeltagere. En tydelig industriel forankring med angivelse af teknologiens vej til markedet er vigtig
 • Opret dig på portalen i god tid
 • Kontakt EUDP-sekretariatet for vejledning.

Fakta om EUDP

 • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
 • (EUDP er med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.
 • Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner for hver støttekrone og en øget eksport på 2 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.

Læs mere om EUDP på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 3392 7532, mun@ens.dk