Gå til indhold
EUDP indkalder ansøgninger til Nordsø-særpulje

Nyhed -

EUDP indkalder ansøgninger til Nordsø-særpulje

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) genudbyder i år 10 mio. kr. til miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas i en særlig Nordsø-pulje. Ansøgningsfristen er fredag d. 7. september 2018.

Puljens formål er at bidrage til at fremme initiativer og projekter til miljø- og energivenlig produktion af olie og gas ved at få nye teknologier og metoder indført i praksis i produktionen med henblik på at reducere det miljømæssige footprint for industrien.

Støtte kan ydes til offentlige eller private erhvervsvirksomheder eller videninstitutioner. Puljen vil blive administreret efter EUDP’s regelsæt, og ansøgninger vil blive vurderet på grundlag af puljens særlige formål og EUDP’s generelle kriterier.

Ansøgningsfristen er fredag den 7. september 2018 kl. 15.00.

Se nærmere i indkaldelsen af ansøgninger.

Fakta om EUDP

EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter udvikling og demonstration af ny teknologi på energiområdet. EUDP finansierer også dansk deltagelse i internationalt samarbejde og videndeling om energiteknologi.

EUDP skal bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. EUDP skal endvidere være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.

Se nærmere om EUDP på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 3392 7532, mun@ens.dk

Specialkonsulent Jan Bünger, 3392 7589, jbu@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark