Få vores nyheder på mail

​EUDP indkalder ansøgninger til testcentre

Nyhed   •   Jun 21, 2018 08:32 CEST

EUDP udbyder 17,5 mio. kr. til etablering eller videreudvikling af testcentre i regi af den såkaldte Green Labs DK-ordning. Der er ansøgningsfrist 7. september 2018.

Der kan søges om tilskud til Green Labs for alle typer af energiteknologier, som kan bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Der kan søges om støtte til eksperimentel udvikling eller til investeringer i fælles testfaciliteter for innovationsklynger.

Der ydes kun støtte til eksperimentel udvikling samt investeringsstøtte til etablering og opgradering. Der ydes ikke støtte til drift. Støtte, der ydes i dette udbud, skal ikke videregives som rabat (i modsætning til støtte de oprindelige Green Labs aktiviteter)

Se indkaldelse og ansøgningsmateriale her.

Fakta

  • Green Labs DK blev etableret med sigte på at give virksomheder inden for energiteknologi de rette rammebetingelser for grøn innovation og videre ud til markedet. Det er en offentlig tilskudsordning, der skal bidrage til at gøre Danmark til et ”grønt energilaboratorium.” Med programmet gives tilskud til testfaciliteter til demonstration af ny energiteknologi.
  • I perioden fra 2011 til 2014 er der bevilget støtte på i alt 210 mio. kr. til 10 forskellige aktiviteter. Ordningen udløb i 2014, men de støttede projekter er fortsat aktive.
  • Formålet er at sikre udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Dels for at fremme udvikling og udnyttelse af erhvervspotentialet på området til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark, dels for at understøtte de overordnede politiske målsætninger på energiområdet: uafhængighed af fossile brændsler, bedre klima og renere miljø, omkostningseffektive løsninger og forsyningssikkerhed.
  • Med denne indkaldelse udbydes ikke-udnyttede midler fra tidligere tilsagn.

Kontakt:

Sekretariatschef for EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 3392 7532, mun@ens.dk
Specialkonsulent Aksel Beck, 3392 7594, ab@ens.dk