Få vores nyheder på mail

EUDP investerer 173 mio. kr. i fremtidens energiteknologiske løsninger

Nyhed   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse:

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, har i efterårsrunden modtaget ansøgninger om støtte på i alt 377 mio. kr. 46 nye projekter skal nu udvikle og kommercialisere energiteknologiske produkter og løsninger

EUDP har valgt at støtte 46 nye energiteknologiske projekter med 173 mio. kr., heraf 31 EUDP-projekter og 15 projekter i regi af det Internationale Energiagentur i Paris. Projekterne skal bidrage til en fremtid uden fossil energi og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Projekterne kickstartes i løbet af det nye år, og hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre til fire år.

”Vi har med glæde kunne konstatere, at det er projektforslag af meget høj kvalitet, vi modtager. Det bekræfter endnu engang, at der ude i virksomhederne og på universiteterne findes mange dygtige ildsjæle, som er med til at drive Danmark fremad som et foregangsland inden for grøn energi. Vi har prioriteret at støtte en række projekter, som vil finde vejen til salgbare produkter inden for især biomasse, energieffektivitet og vind” siger Torkil Bentzen, bestyrelsesformand for EUDP.

Støtte er i overensstemmelse med 2 af 3 prioriterede indsatsområder 

Med efterårsrundens investeringer skaber EUDP solid støtte til to ud af de tre særligt vigtige indsatsområder, som de danske energiforskningsprogrammer har sat fokus på. De tre indsatsområder er energilagring, energieffektivisering i bygninger og Smart Grid-løsninger.

Et godt eksempel på den prioriterede indsats er støtten til tre såkaldte Nordic Built-projekter, som EUDP har indkaldt ansøgninger til i samarbejde med Nordisk Innovation og otte andre nordiske energiforskningsprogrammer. Nordic Built har til formål at fremme et nordisk samarbejde inden for bæredygtig renovering og ligger i forlængelse af det prioriterede indsatsområde for energieffektivisering i bygninger.

EUDP har, udover de 46 projekter, støttet yderligere fem projekter i forbindelse med særpuljen for brint, som regeringen og Enhedslisten satte på finansloven for 2013. Særpuljen har til formål at fremme udviklingen inden for brintteknologier herunder blandt andet energilagring.

Energieffektivitet, biomasse og vind er rundens topscorere
Efterårsrundens mest støttede teknologier er energieffektivitet, biomasse og vind. Energieffektivitet er med 26 ansøgninger og 15 støttede projekter både det mest søgte og mest støttede teknologiområde. De 46 projekter stiller i gennemsnit selv med 50,1 % af investeringen.

Se oversigt over tilsagn fordelt på teknologiområder:

Tilsagn fordelt på teknologiområder mio. kr. antal Biomasse 42,4 5 Brint og brændselsceller 11,6 5 Energieffektivisering 57,8 15 Nordic Built 9,31 3 Solenergi 18,7 5 Systemintegration 1,8 3 Vindkraft 29,0 7 Øvrige 2,19 3 I alt 172,8 46 Særpulje Brint 13,9 5 

Nye muligheder for støtte og særpuljer i 2014
Næste ansøgningsfrist til EUDP programmet er den 4. marts 2014. Programmet har 375 mio. kr. til rådighed til finansiering af nye energiteknologier i 2014’s to ansøgningsrunder. I løbet af 2014 vil EUDP ligeledes uddele to særpuljer for hhv. bølgekraft og vedvarende energi i fjernvarme. Særpuljerne er blevet til i forbindelse med energiforliget fra 2012.

Oversigt over støttede projekter, oplysninger om næste ansøgningsrunde og om informationsmøder kan findes på EUDP’s hjemmeside ens.dk/eudp.

Yderligere oplysninger:
Sekretariatschef Nicolai Zarganis, telefon: 3392 7601, nz@ens.dk

EUDP - Energiteknologisk udvikling og demonstration, Energiteknologi.dk

Nicolai Zarganis
kontorchef
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 3392 7601
nz@ens.dk