Få vores nyheder på mail

EUDP investerer 19,4 mio. kr. til udvikling af nye bygningsintegrerede solceller

Nyhed   •   Nov 08, 2013 00:00 CET

Virksomheder og videninstitutioner i 10 forskellige projekter skal nu udvikle og demonstrere nye løsninger på integration af solceller. Det sker med udgangspunkt i EUDP’s særprogram, der skal bidrage til et energisystem uden fossil energi og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Programmet blev lanceret i foråret 2013 med en workshop for 45 eksperter fra rådgivende arkitekt- og ingeniørfirmaer, tag- og facademodul virksomheder, solcellefabrikanter, brancheorganisationer, kommuner m.fl.

På baggrund af en kortlægning af de eksisterende BIPV-løsninger, blev behovet for nye løsninger fastlagt i to spor, henholdsvis arkitektoniske løsninger til renoveringer og præfabrikerede modulløsninger til tag og facader i nybyggeriet.

Gaia Solar: Bygningsintegrerede solceller på Skive Rådhus

EUDP har valgt at støtte følgende 10 projekter

Projekttitel

Hovedansøger

Prisbilligt solcelletag som komplet klimaskærm

Boligforeningen 3B

Plug'n'play facade med bygningsintegrerede solceller

HS. Hansen A/S

Bygnings Adapteret Sol Energi

Gaia Solar A/S

Tagkassette med solceller og indbygget ventilation

Illumino ApS

Det Ny Tag

Cenergia

Den Intelligente Facade

Marius Hansen Facader A/S

iROOF Heltagsløsninger til bygningsintegration af solceller

Steensen & Varming

Udvikling af kombineret solcelle og solfanger modul (PVT) til etageejendomme

RACELL SAPHIRE Technologies ApS

Plug-and-Play-PVTag med stærke letvægts BIPV moduler Hercules""

Egedal Kommune

Smart Grid Skolerenovering i København

Cenergia

Projekterne igangsættes i de kommende måneder, og hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre år.

Baggrunden for særprogrammet er regeringens aftale med Enhedslisten ved årsskiftet 2012/13 om anvendelsen af 20 mio. kr. til udvikling og demonstration af bygningsintegrerede solcelleløsninger, der udmøntes af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP).

Formålet med programmet er dels at udvikle løsninger, hvor solcellerne integreres arkitektonisk i tag og facader, dels at udvikle præfabrikerede, billigere løsninger, hvor omkostningerne til montage mindskes.

Nye muligheder for støtte i 2014

Oplysninger om nye ansøgningsrunder under EUDP og om informationsmøder kan findes på Energistyrelsens hjemmeside om EUDP-programmet

Jens Windeleff

AC-medarbejder

Center for Erhverv og Energieffektivitet

Tlf.: 22 49 44 27

jew@ens.dk