Gå til indhold
EUDP støtter fremtidens energiteknologi med 233 mio. kr.

Nyhed -

EUDP støtter fremtidens energiteknologi med 233 mio. kr.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 46 projekter med tilsagn på i alt 233,6 mio. kr. Sammen med virksomhedernes egenfinansiering investeres der i alt 380 mio. kr. i den grønne omstilling.

”Det glæder mig, at vi har kunnet støtte så mange spændende og innovative projekter, der understøtter den grønne omstilling og bidrager til dansk vækst, beskæftigelse, og eksport, herunder perspektivrige projekter som bidrager til teknologisk udvikling inden for digitalisering, robotter og lagring af vedvarende energi, som er væsentlige temaer i et grønt og integreret energisystem”, siger formand for EUDP’s bestyrelse, Thea Larsen.

Reparationsrobot til offshore vindmøller

Skader på offshore vindmøllevinger er et stigende problem i branchen, og det skaber øgede vedligeholdelsesomkostninger. Vind og vejr laver småskader på vingens overflade, der skal repareres inden de vokser sig alvorlige. Tillige kan vingerne forbedres ved at installere de nyeste opgraderinger. Servicen af vindmøllevinger udføres i dag af specialuddannede rebteknikere, der hænger i tovværk langs vingen og/eller står på svævende platforme. Reparationen kan i dag kun ske under meget gode vejrforhold.

Rope Robotics har opfundet og patenteret verdens første robot til at udføre alle faser af vedligehold og reparation af vindmøllevinger. Robotten er mindre følsom over for vejr, hvilket betyder, at den kan arbejde på dobbelt så mange dage om året og samtidigt mere effektivt. Rope Robotics ApS går sammen med Siemens Gamesa Renewable Energy, om at udvikle robotten til brug i et offshore-miljø.

”Der er stadigt flere steder, hvor avanceret teknologi og robotter finder deres plads i vindmølleindustrien, og således også i dette projekt. Jeg ser bestemt anvendelser af robotter som fremtiden indenfor vedligeholdelse af vinger. Det har nemlig mange fordele. Dels er det med til at nedbringe prisen på selve operationen, dels er det hurtigere, og kan derfor nedbringe tab i forbindelse med nedetid af vindmøllen”, siger Hans Laurberg, direktør i Rope Robotics

For industrien forventes et potentiale på omkring 2,2 mia. kr. i omkostningsbesparelser.

Fakta om projektet

 • EUDP-støtte: 16 mio. kr.
 • Totalbudget: 28,5 mio. kr.
 • Støtteprocent: 56,5 %
 • Hovedansøger: Rope Robotics ApS
 • Partnere: Siemens Gamesa Renewable Energy

Syntetisk ammoniakproduktion kan reducere global CO2-produktion

Ammoniak er et kemikalie, der i dag primært anvendes som gødning i landbruget. Konventionel ammoniakproduktion er en kompleks, dyr og energikrævende proces, der kræver brug af fossilt brændsel i form af naturgas. Den globale ammoniakproduktion er ansvarlig for ca. 1 % af det globale CO2-udslip. Projektet vil udvikle og teste en ny proces, som kan muliggøre syntetisk ammoniakproduktion uden brug af naturgas. I projektet skal ammoniakkens evne som brændstof testes, ligesom det skal undersøges, hvordan ammoniak kan integreres i vores fremtidige energisystem f.eks. i transportsektoren eller som energilagringsmedie.

Hvis projektet efterviser, at ammoniak er en god energibærer, kan det bidrage til øget uafhængighed af fossile brændsler, reduceret CO2 udledning og øget omkostningseffektivisering i forhold til lagring.

”Vi forventer, at ammoniak vil kunne anvendes på samme måde, som man i dag tænker brint anvendt: til transport og som effektiv lagring af energi. Den største fordel ved ammoniak som energibærer er, at det er nemmere at håndtere end brint og billigere, når man taler om lagring - og det er netop lagring, der bliver en af de vigtigste komponenter i realiseringen af fremtidens bæredygtige energisystem”, siger projektleder John Bøgild Hansen fra Haldor Topsøe A/S. 

Fakta om projektet

 • EUDP-støtte: 16 mio. kr.
 • Totalbudget: 26,8 mio. kr.
 • Støtteprocent: 59,6 %
 • Hovedansøger: Haldor Topsøe A/S
 • Partnere: Aarhus universitet, DTU, Energinet, Vestas, Equinor, samt Ørsted Bioenergy & Thermal Power.

EUDP udmøntet yderligere 18,7 mio. kr. til grønne testfaciliteter

Ud over den generelle pulje, har EUDP udbudt en Green Lab DK pulje (GLDK). Puljen skal bidrage til at gøre

Danmark til et ”grønt teknologilaboratorium”, hvor virksomheder har de rette betingelser for at kunne teste grønne innovative løsninger på energiområdet. Under GLDK modtog EUDP 11 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 72,6 mio. kr., hvoraf to nye laboratorier har fået tilsagn:

 • iGLEEB muliggør test og markedsmodning af intelligente bygningsinstallationer og -systemer.
 • Digital Energy Lab bliver et test- og markedsmodningscenter for nye digitale systemintegrationsløsninger.

Næste mulighed for at søge EUDP-støtte – kom til informationsmøde

EUDP og Innovationsfonden afholder et fælles informationsmøde i Aarhus fredag den 11. januar 2019. Fokus vil være på forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi. Kom og hør om mulighederne for at få offentlig medfinansiering til dit energiprojekt. Arrangementet er gratis.

Den næste ansøgningsrunde har deadline 1. marts 2019, hvor der udbydes 250 mio. kr. EUDP udsender indkaldelse og ansøgningsmateriale inden udgangen af 2018. EUDP forventer at indkalde til den anden ansøgningsrunde for 2019 med ansøgningsfrist den 6. september 2019.

Fakta

 • EUDP har støttet i alt 46 projekter med 233 mio. kr.
 • Sammenlagt med den private investering betyder uddelingen af EUDP-midlerne, at der investeres i alt 380 mio. kr. i den grønne omstilling i forbindelse med anden ansøgningsrunde i 2018.
 • EUDP har i alt uddelt 425 mio. kr. i 2018
 • 14 internationale IEA-projekter fået tilsagn, og det første støttede Mission Innovation-projekt kan igangsættes.

Kontakt

Bestyrelsesformand i EUDP, Thea Larsen, +45 2014 8929

Sekretariatschef i EUDP, Mogens Uhd Nielsen,+45 33 92 75 32, mun@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark