Få vores nyheder på mail

EU’s forordning om energimærkning af energirelaterede produkter er formelt blevet vedtaget

Nyhed   •   Jun 28, 2017 09:29 CEST

Det Europæiske Råd har mandag den 26. juni 2017 vedtaget forordningen om opstilling af rammer for energimærkning, som afløser Energimærkningsdirektivet fra 2010 (2010/30/EU).

Forordningen opstiller rammerne for energimærkning af energirelaterede produkter og træder i kraft på fjerdedagen efter, at forordningens tekst er offentliggjort i EU-Tidende.

Forordningen gælder direkte i EU-medlemslandene, dvs. er direkte anvendelig og har samme virkning som en lov i medlemslandene. Forordningen skal dog suppleres med nationale håndhævelses- og strafbestemmelser, og Energistyrelsen har derfor igangsat processen med at tilpasse den eksisterende danske energimærkningslovgivning til reglerne i forordningen.

Ændringer i forordningen

De væsentligste ændringer i forordningen i forhold til direktivet og den danske energimærkningslovgivning er:

  • Den nuværende energimærkningsskala bliver erstattet af en ny skala, som går fra A til G for alle produktgrupper. Den nye A til G-energimærkeskala betyder, at det fremover højest vil være de 30 pct. mest energieffektive produkter i en given produktgruppe, som kan få karakteren A. For at kunne følge med i den teknologiske udvikling skal der derfor fremover aktiveres en ”re-skalering”, når 30 pct. af produkterne falder i den øverste klasse – A, eller når 50 pct. af produkterne falder i de to øverste klasser – A og B. Udgangspunktet for den kommende re-skalering er, at den skal kunne holde 10 år for hver produktgruppe. Den nye energimærkeskala vil blive indfaset over en årrække, og de første produktgrupper (bl.a. husholdningsopvaskemaskiner, husholdningsvaskemaskiner, fjernsyn og elektriske lyskilder og lysarmaturer) forventes at overgå til den nye skala med udgangen af 2019.
  • Der oprettes fra 1. januar 2019 en fælles EU-database, hvor oplysninger om alle produkters energimærke, effektivitet og energiforbrug skal registreres. Databasen vil både kunne bruges af forbrugere og myndigheder. Det er forventningen, at myndighederne vil kunne anvende databasen i forbindelse med markedstilsyn for at forhindre snyd og sikre virksomheder mod overflødig gentagen kontrol i forskellige EU-lande. Forbrugerne vil gennem databasen få lettere adgang til viden om produkternes energieffektivitet m.m.

Energistyrelsen anbefaler, at leverandører i god tid forholder sig til de nye regler og afdækker, hvor der er behov for opdatering af processer og systemer, så virksomheden er klar, når deres forpligtelser med hensyn til produktdatabasen indtræder pr. 1. januar 2019.

Allerede på tirsdag d. 4. juli 2017 afholdes første møde med EU-Kommissionen om den nye produktdatabase, og Energistyrelsen vil i løbet af efteråret tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats, som skal hjælpe og vejlede leverandørerne og forhandlerene med at opfylde kravene i forordningen.

Kontakt

Nevin Karaman, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 49 41, e-mail: nzu@ens.dk