Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Evaluering af bredbåndspuljen

Bredbåndpuljen er efter Energistyrelsens vurdering et nyttigt redskab i bestræbelserne på at nå målsætningen om, at alle boliger og virksomheder skal have adgang til hurtigt bredbånd.

I evalueringen peger Energistyrelsen på, at udrulningen af digital infrastruktur i Danmark alt overvejende gennemføres på markedsvilkår uden brug af offentlige tilskud. Der er imidlertid behov for en statslig indsats for at sikre dækning til de adresser, hvor markedet ikke kommer til at levere dækning.

En statslig bredbåndspulje på cirka 100 mio. kr. om året er efter Energistyrelsens vurdering så beskeden i størrelse set i forhold til telebranchens samlede investeringer, at den ikke vil påvirke branchens investeringsniveau negativt.

Læs evalueringen af bredbåndspuljen

Fakta om bredbåndspuljen

  • Bredbåndspuljen blev igangsat som en firårig forsøgsordning i 2016.
  • I 2016-2018 er der udmøntet godt 280 mio. kr. Der er samlet givet tilsagn om tilskud til 164 projekter omfattende godt 12.000 adresser.
  • Der er 100 mio. kr. i bredbåndspuljen 2019. Energistyrelsen forventer at udsende afgørelser om tilsagn i december 2019.
  • Som et led i de igangværende forhandlingerne om finansloven skal der tages stilling til, hvorvidt bredbåndspuljen skal forsætte i 2020.

Kontakt

Chefkonsulent Henrik Kjær, hkj@ens.dk, 3392 7913

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder