Få vores nyheder på mail

​Få overblik over olie- og gasproduktionen i 2015

Nyhed   •   Jan 03, 2017 11:41 CET

Energistyrelsen offentliggør afsnittet om produktionen af olie og gas fra dansk område i 2015. I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m3 olie. Dette var et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014. Mængden af salgsgas var stabil fra 2014 til 2015 med 3,8 mia. Nm3.

Tendensen med faldende produktion siden 2006 synes at fortsætte. Der har været fokus på forebyggende vedligehold og brøndvedligehold, og samtidig fortsatte udbygningen af Syd Arne feltet med en nordlig platform. Produktionen fra nye brønde fra både Syd Arnes nordlige platform og fra Tyra SE har været medvirkende til at dæmpe faldet i produktionen.

Trinvis udgivelse af rapport om olie og gas
Afsnittet om produktion er en del af den årlige afrapportering om Danmarks olie og gasproduktion. For året 2015 vil der blive udarbejdet individuelle afsnit om:

De enkelte afsnit vil løbende blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder desuden en række oplysninger om olie og gas, bl.a. produktionsdata samt oversigter over licenser og boringer.

Kontakt
Kontorchef Trine Fugmann, tfu@ens.dk, 26 18 02 92