Gå til indhold
Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash.com

Nyhed -

Fire nye initiativer skal styrke eksport af dansk grøn energiteknologi

Energistyrelsen har givet tilsagn om 3,2 millioner kroner i tilskud til fire projekter. Projekterne fremmer den danske energieksportindsats gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder. Puljen støtter bl.a. fjernvarme i Shanxi-provinsen i Kina.

Som en del af Energiaftalen i 2018 blev der afsat midler til en tilskudspulje, som skal styrke eksportindsatsen af dansk energiteknologi. Ansøgningsrunden for 2021, hvor der var afsat 8,8 mio. kr., er nu afsluttet. I alt er der fire offentlig-private partnerskaber, som opfylder puljens formelle ansøgningskriterier, og de har søgt finansiering til projekter for i alt 3,2 mio. kr. Der er givet fuldt tilsagn til alle fire projekter.

Projekterne fokuserer på at udforske nye eksportmuligheder ved at sætte dansk ekspertise i spil i bl.a. pre-feasibility-studier, markedsanalyser og virksomhedsalliancer samt gennem styrkelse af myndighedssamarbejder på energiområdet. Projekterne er målrettet havvind i USA og Brasilien, fjernvarme i Kina samt energieffektivitet i industri i USA.

Puljen støtter bl.a. et projekt i Shanxi-provisen i Kina, som på baggrund af danske erfaringer med grøn omstilling af fjernvarmesystemet skal rådgive om varmeplanlægning i udvalgte byer i provinsen. Fjernvarme er allerede udbredt i Shanxi-provinsen, men er i høj grad baseret på fossile brændsler. Provinsen har stort potentiale for at reducere CO2-udledninger gennem omstilling til grønne og energieffektive fjernvarmeløsninger. Dette styrker samtidig potentialet for eksport af danske energiløsninger. Desuden skal projektet klæde danske virksomheder bedre på ved at øge kendskabet til det kinesiske fjernvarmemarked.

Næste ansøgningsrunde for puljen meldes ud i 2022, og der vil i den forbindelse komme opdaterede ansøgningskriterier.

For mere information kontakt: eksporttilskud@ens.dk

Om tilskudspuljen

Energiaftalen fra 2018 afsætter i alt 175 mio. kr. i perioden 2019-2024 for at løfte eksportfremmeindsatsen på energiområdet. Der afsættes hvert år i perioden 2019-2024 midler til en tilskudspulje til fremme af eksportindsatsen. Formålet med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Klik her for mere information om puljen, herunder hvilke projektpartnerskaber, der har modtaget midler.


Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark