Få vores nyheder på mail

Forsøgsvindmøller støttes gennem to nye puljer

Nyhed   •   Dec 14, 2020 15:06 CET

Foto: Østerild Testcenter, Colourbox.

Energistyrelsen åbner i dag for to nye puljer til støtte af forsøgsvindmøller, der etableres henholdsvis inden for og uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Puljen for forsøgsvindmøller, der etableres inden for de national testcentre, lyder på 40 MW, mens puljen for forsøgsvindmøller, der etableres uden for de to nationale testecentre, lyder på 30 MW.

Skal sikre konkurrencedygtige vindmøller

Formålet med puljerne er at støtte og styrke vilkårene for forsøgsvindmøller i Danmark, og efter ønske fra industrien sker det gennem en differentiering mellem forsøgsvindmøller inden og uden for de to nationale testcentre. Det skal medvirke til at sikre den danske vindkraftbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og klimaet.

Nyt for puljerne i 2020 er muligheden for at anvende ikke-fabriksnye vindmøller under visse forudsætninger, som er beskrevet i bekendtgørelserne. Formålet er at muliggøre andre former for test og forsøg, samt give industrien mere fleksible muligheder for at udføre test og forsøg.

Pristillæggenes og puljernes størrelser

Forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre, der opnår tilsagn, modtager 1,97 øre/kWh. Det svarer til det højeste pristillæg blandt de vindende tilbud i det teknologineutrale udbud 2019.

Forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre, der opnår tilsagn, modtager 1,54 øre/kWh, hvilket svarer til det produktionsvægtede gennemsnit af pristillæggene blandt de vindende tilbud i det teknologineutrale udbud 2019.

Pristillæg efter puljen for forsøgsvindmøller, inden for de to nationale testcentre, ydes i en periode på 3 år fra nettilslutning, mens pristillæg efter puljen for forsøgsvindmøller uden for de to nationale testcentre ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningstidspunktet. For begge puljer gælder det, at afgørelse om tilsagn om pristillæg foregår i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i - med seneste ansøgning den 12. februar 2021.

Læs "Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre", herunder krav til indholdet af ansøgningen, frist for ansøgning mv.

Læs "Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre", herunder krav til indholdet af ansøgningen, frist for ansøgning mv.

Læs mere om de to pristillæg i 2020 puljen og hvordan man søger støtte, finder ansøgningsskemaer m.m.  på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta:

  • Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 22. juni 2020, klimaaftale for energi og industri mv. 2020, herunder en prioritering af 33 mio. kr. til en fortsættelse af de nuværende forsøgsmøllerordninger i 2020.

Kontakt: 

Fuldmægtig Vilhelm Rothe tlf.: 33 95 43 93, jvr@ens.dk.