Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Fristen for høringssvar til ny tilskudsordning for energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger nærmer sig

Det er fortsat muligt at indgive høringssvar til Bekendtgørelsesudkast for ny tilskudsordning til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger i 2021

Energistyrelsen åbner i efteråret 2021 en ny tilskudsordning til energiforbedringer og digitale løsninger i regionale og kommunale bygninger.

Rammerne for den nye tilskudsordning –­ herunder de specifikke energiforbedringer, der kan ydes tilskud til, og hvor store tilskud ansøgere kan opnå – er beskrevet i Udkast til bekendtgørelsen. Energistyrelsen sendte Udkast til bekendtgørelsen i høring den 30. juni, og det er nu ved at være sidste udkald for at indgive høringssvar.

Høringsfristen er: den 11. august 2021 klokken 12:00.

Høringsmateriale og yderligere information

Bekendtgørelsesudkast, høringsbrev og høringsliste kan findes på høringsportalen.dk. Det forventes, at der åbnes for første ansøgningsrunde i oktober 2021.

Tilmeld dig nyhedsbrevetsparenergi.dk for yderligere information om tilskudsordningen og løbende nyheder om energiforbedringer.

Tilskudsordningen skal styrke energieffektivisering i kommuner og regioners bygninger

Tilskudsordningen udspringer af en aftale mellem Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. På finansloven er der afsat 150 mio. kr. i 2021 og forventeligt 145 mio. kr. i 2022. Det er Energistyrelsen, som administrerer tilskudsordningen.

Ordningen skal være med til at styrke kommuner og regioners muligheder for at energieffektivisere deres bygninger. En del af midlerne fra ordningen målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget i offentlige bygninger.

Energistyrelsen lægger op til, at der vil kunne ydes tilskud til tre energieffektiviserende formål:

  • Renoveringsprojekter, herunder udskiftning af vinduer, efterisolering og lignende
  • Konvertering fra olie- og gasfyr, biokedel og elvarme til varmepumper eller fjernvarme
  • Digitale løsninger til databaseret energiledelse, herunder løbende dataindsamling og -behandling

For renoverings- og konverteringsprojekter vil tilskudsordningen blive målrettet bygninger i den lave ende af energimærkningsskalaen, og det forventes, at der med et fastsat tilskudsloft vil være spredning af midlerne fra ordningen over hele landet.

Kontakt

Nina Helene Hilbard, fuldmægtig i Energistyrelsen, +45 33 92 68 29, nhhb@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark