Gå til indhold
Western Cape, Sydafrika. Fotokilde: Unsplash
Western Cape, Sydafrika. Fotokilde: Unsplash

Nyhed -

Gode udsigter for batterilagring i det sydafrikanske energisystem

Sydafrika har som ambition at øge sin andel af vedvarende energi med mere end 20 procent i 2030. Batterilagring af den varierende energiproduktion kommer til at spille en afgørende rolle i omstillingen, og nu er de tekniske specifikationer for batterilagringen på plads. Det tekniske forarbejde, som har banet vejen herfor, er lavet i tæt energipartnerskab mellem danske og sydafrikanske energimyndigheder.

Sydafrika har en ambition om at skabe større diversitet i sit energimix, indføre flere vedvarende energikilder samt forbedre energikapaciteten, som i dag ikke dækker landets behov. Det fastslår Sydafrikas Department of Mineral Resources and Energy (DMRE) i de nye grønne mål, der står skrevet i den integrerede ressourceplan fra 2019 (IRP 2019), som omhandler landets energiproduktion frem til 2030.

Ifølge IRP 2019 forventer regeringen, at kul vil fylde 30 procent mindre i energiproduktionen i 2030, hvor vedvarende energi derimod vil stige til ca. 25 procent. Grundet stigningen i vedvarende energi er der behov for energilagringskapacitet for bedst muligt at udnytte de mere variable vedvarende energikilder, så der ikke kun er strøm i kontakten, når vinden blæser. En del af løsningen kan være batterilagring.

Grid Code-sekretariatet, som er det sydafrikanske elforsyningsselskab Eskoms systemoperatør, kom derfor for nylig med anbefalinger om tekniske standarder for batterilagring i energinettet til National Energy Regulator (NERSA). Det tekniske forarbejde til anbefalingerne er en vigtig forudsætning og et resultat af det dansk-sydafrikanske energipartnerskab, der har været aktivt siden 2013.

Danske erfaringer sættes i spil i samarbejdet om tekniske specifikationer

Verden over er der stigende fokus på fordelene ved at integrere batterilagring, når man øger andelen af vedvarende energi i energimixet. Danmark er et af de første lande i Europa, der har udviklet tekniske forskrifter for batterilagringssystemer. Samarbejdet mellem Danmark og Sydafrika er derfor afgørende for, at Sydafrika kan nå i mål med den omstilling af energinettet, som allerede er skudt i gang.

I august 2020 opfordrede Eskom til bud på design og konstruktion af et batterilagringssystem, der skulle installeres i Western Cape, hvor koncernens 100 megawatt Sere-vindmøllepark er placeret. Dette er første trin i indkøbsprocessen for store batterilagringsløsninger i Sydafrika og det første af sin art – ikke kun nationalt, men i hele Afrika.

Netforbindelseskoden, som skal sikre, at energisystemet fungerer sikkert og økonomisk attraktivt, er udviklet af Grid Code-sekretariatet i tæt samarbejde med Energistyrelsen og den danske TSO, Energinet, som en af hovedaktiviteterne inden for rammen for det dansk-sydafrikanske energipartnerskabsprogram.

I løbet af de sidste to år har Energistyrelsen, Energinet, NERSA, Grid Code-sekretariatet og Industry Expects samarbejdet tæt og delt erfaringer og best practice med hensyn til udvikling af regulering til ny teknologi såsom batterilagringssystemer.


Fakta om det dansk-sydafrikanske energisamarbejde

  • I 2013 indgik Sydafrika og Danmark en langsigtet samarbejdsaftale med det formål at fremme omstillingen til en kulstoffattig økonomi i Sydafrika. Samarbejdet finansieres af den danske regering og administreres af Energistyrelsen i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, den danske ambassade og Energinet.
  • Energistyrelsen samarbejder med Department of Mineral Resources and Energy (DMRE) og Eskom gennem det fælles energipartnerskabsprogram mellem Sydafrika og Danmark. Programmet er i sin tredje fase, der løber fra november 2020 til 2025, og vil fokusere på retfærdig energiomstilling, indkøb af vedvarende energi, integration af vedvarende energi i elnettet og langsigtet energiscenariemodellering.
  • Danmark har 16 myndighedssamarbejder om energi med lande, der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO2. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.

For yderligere info, kontakt venligst Birgitte Torntoft: 3392 7901.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark