Gå til indhold
Grundbeløbsindsats: Få hjælp til ansøgning om gratis rådgivning

Nyhed -

Grundbeløbsindsats: Få hjælp til ansøgning om gratis rådgivning

Alle fjernvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb, kan søge Energistyrelsens rådgivningsindsats til håndtering af grundbeløbets bortfald. For at hjælpe til korrekt udfyldelse af ansøgningsmaterialet afholdes 4 workshops på tværs af landet. 

På workshoppen vil erfarne konsulenter fra NIRAS, PlanEnergi, BDO og Ea Energianalyse, hjælpe med udfyldes af ansøgningsskemaerne og desuden stå til rådighed for uformel sparing om ordningen og værkernes udfordringer. Det er gratis at deltage, lige som selve rådgivningen, der ydes efter godkendt ansøgning er gratis for værkerne.

Praktisk information

Der afholdes workshops som følger:

  • d. 22. november: Støvring Kraftvarmeværk, Hjedbæksvej 2, 9530 Støvring
  • d. 23. november: Holsted Varmeværk, Overgade 11, 6670 Holsted
  • d. 28. november: Middelfart Fjernvarme, Hessgade 21B, 5500 Middelfart
  • d. 30. november: Ringsted Forsyning, Jættevej 1, 4100 Ringsted

Der er fri adgang til alle 4 workshops i tidsrummet kl. 13.00-18.00. Der afsættes en halv til en hel time til gennemgang og udfyldelse af ansøgningsmaterialet.

For at kunne yde den bedste og mest målrettede rådgivning indeholder ansøgningsmaterialet en række tekniske og økonomiske data for de enkelte værker. Derfor skal ansøgerne medbringe følgende til workshops:

  • 1) Takstblad
  • 2) Seneste regnskaber
  • 3) Viden om tekniske forhold (produceret varme, temperaturer, antal forbrugere m.m.)

Ansøgningsmaterialet til ordningen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk/grundbeløb

De udfyldte ansøgninger sendes til Energistyrelsen på: grundbeloeb@ens.dk.

Tilmelding til workshoppen

Tilmelding til én af de 4 workshops sker ved at sende en mail til Bettina Skjoldborg på bsk@niras.dk, så vi så vidt muligt kan tilpasse bemandingen til det forventede antal fremmødte. Der kan opstå ventetid, som kan udnyttes til at nyde en kop kaffe og en sandwich i dine fjernvarmekollegers selskab.

Der findes mere information om rådgivningsordningen her: www.ens.dk/grundbeløb

Kontakt: Sidsel Skov Birkbak, Energistyrelsens center for forsyning, tlf.: 33 92 76 19, e-mail: ssb@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark