Gå til indhold
Foto: Colourbox. Må ikke videredistribueres uden tilladelse.
Foto: Colourbox. Må ikke videredistribueres uden tilladelse.

Nyhed -

Grundbeløbsindsats: Leverandører af varmepumper på abonnement kan nu søge om prækvalifikation

Energistyrelsen åbner nu for ansøgning om prækvalifikation for leverandører af varmepumper på abonnement. Leverandørerne forventes at kunne installere og drive varmepumper effektivt som en abonnementsløsning hos varmekunder, der mister deres fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk

Portalen til prækvalifikation af leverandører er nu åben for ansøgninger, og vejledning til ansøgning om prækvalifikation og ansøgning om tilsagn om tilskud kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Leverandører af varmepumper på abonnement kan under hele indsatsens løbetid søge om at blive prækvalificeret og vil som udgangspunkt få Energistyrelsens afgørelse senest to måneder efter, at ansøgningen er indsendt.

Formålet med prækvalifikationen er, at Energistyrelsen identificerer leverandører, der har erfaring, organisering, kapital, samt administrative og juridiske forudsætninger for effektivt at kunne installere og drive varmepumper som en abonnementsløsning.

Energistyrelsen offentliggør en liste over prækvalificerede leverandører, som løbende opdateres på Energistyrelsens hjemmeside. Ud fra denne kan varmekunder kontakte leverandørerne om tilbud på varmepumper på abonnement med tilskud fra ordningen.

Der er afsat 70 mio. kr. i 2019-2023

Hovedparten af grundbeløbet ophørte for en række fjernvarmeværker med udgangen af 2018. Grundbeløbets ophør kan medføre, at nogle grundbeløbsværker ikke kan opnå konkurrencedygtige varmepriser og som følge heraf beslutte at nedlægge fjernvarmeforsyningen.

Med energiaftalen af juni 2018 vedtog et enigt Folketing en række initiativer til håndtering af grundbeløbets ophør. Et af disse initiativer er målrettet varmekunderne hos de grundbeløbsværker, der beslutter at nedlægge fjernvarmeforsyningen. Initiativet skal understøtte, at varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv alternativ opvarmningsløsning. Det er politisk besluttet, at puljen udmøntes som tilskud til varmepumper på abonnement. Varmepumper på abonnement vurderes at være en attraktiv varmeløsning for kunder, for hvem en individuel løsning kan være praktisk og økonomisk uoverskuelig.

Der er i alt afsat 70 mio. kr. til indsatsen i årene 2019-2023, hvoraf de 10 mio. kr., der er afsat i 2019, udmøntes gennem en midlertidig ordning.

For at kunne få tilsagn om tilskud skal en leverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen og efterfølgende vælges af varmekunderne. For varmekunderne er det en forudsætning for at kunne modtage tilskud gennem ordningen, at deres fjernvarmeforsyning er besluttet nedlagt af kommunen.

Boks: Kort om tilskudsordningen

  • Målgruppe: Indsatsen udmøntes som tilskud til varmepumper på abonnement, der installeres hos varmekunder, som mister deres fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk. Det er leverandørerne af varmepumper på abonnement, der søger om tilskud, som videreføres til den enkelte varmekunde.
  • Kriterier: For at kunne få tilsagn om tilskud skal en leverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen og efterfølgende vælges af varmekunderne. For varmekunderne er det en forudsætning for at kunne modtage tilskud gennem ordningen, at deres fjernvarmeforsyning er besluttet nedlagt af kommunen.
  • Støtteintensitet: Der kan ydes op til 15.000 kr. i tilskud pr. varmepumpe.
  • Puljestørrelse: 70 mio. kr. i perioden 2019-2023


Læs mere om ordningen samt de andre grundbeløbsindsatser på www.ens.dk/grundbeløb


Kontakt:

e-mail: grundbeloeb@ens.dk

Christina Ellegaard Fich, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 66 46

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder