Gå til indhold
Grundbeløbsværker: Ekstra ansøgningsrunde for tilskud til varmepumper åbner nu

Nyhed -

Grundbeløbsværker: Ekstra ansøgningsrunde for tilskud til varmepumper åbner nu

Der er fortsat tilskudsmidler til rådighed i 2017 til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme. Energistyrelsen åbner derfor op for endnu en ansøgningsrunde i 2017 med henblik på at tiltrække flere ansøgninger, fx fra de grundbeløbsværker, der måtte have tøvet med at sende en ansøgning ind i første ansøgningsrunde, der lukkede d. 1. november.

Ny ansøgningsrunde åbner tirsdag den 14. november med frist fredag d. 1. december 2017.

Energistyrelsen modtog 6 ansøgninger i første runde, der tilsammen udgør en ansøgt støttesum på 5,2 mio. kr. ud af de 23,4 mio. kr., der er afsat i år. Energistyrelsen opfordrer derfor kraftigt til, at flere grundbeløbsværker ansøger om etableringsstøtte til varmepumpeprojekter i den ekstra ansøgningsrunde i 2017.

Kort om tilskudsordningen:

Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, kan søge om tilskud fra puljen. Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne, og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats. Efter Energistyrelsens beregninger, vil det betyde, at eldrevne varmepumper i mange tilfælde bliver lige så attraktive som fliskedler.

Målgruppe: Grundbeløbsværker dvs. kraftvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb 1 eller 2 eller treledstarif.

Støtteintensitet: Op til 15 % af de støtteberettigede etableringsomkostninger

Krav:

  • Varmepumpen skal være eldrevet
  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme
  • Varmen skal erstatte fossile brændsler på anlæg uden for kvotesektoren
  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for to år

I tilfælde af at ansøgningernes ansøgte støttesum tilsammen overstiger puljemidlerne for 2017, prioriterer Energistyrelsen mellem projekterne.

Læs mere på www.ens.dk/grundbeløb

Kontakt:

Christina Ellegaard Fich, Energistyrelsens center for forsyning, tlf: 33 92 66 46, e-mail: cef@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder