Gå til indhold
Grundbeløbsværker: Ekstra ansøgningsrunde for tilskud til varmepumper åbner nu

Nyhed -

Grundbeløbsværker: Ekstra ansøgningsrunde for tilskud til varmepumper åbner nu

Der er fortsat tilskudsmidler til rådighed i 2017 til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme. Energistyrelsen åbner derfor op for endnu en ansøgningsrunde i 2017 med henblik på at tiltrække flere ansøgninger, fx fra de grundbeløbsværker, der måtte have tøvet med at sende en ansøgning ind i første ansøgningsrunde, der lukkede d. 1. november.

Ny ansøgningsrunde åbner tirsdag den 14. november med frist fredag d. 1. december 2017.

Energistyrelsen modtog 6 ansøgninger i første runde, der tilsammen udgør en ansøgt støttesum på 5,2 mio. kr. ud af de 23,4 mio. kr., der er afsat i år. Energistyrelsen opfordrer derfor kraftigt til, at flere grundbeløbsværker ansøger om etableringsstøtte til varmepumpeprojekter i den ekstra ansøgningsrunde i 2017.

Kort om tilskudsordningen:

Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, kan søge om tilskud fra puljen. Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne, og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats. Efter Energistyrelsens beregninger, vil det betyde, at eldrevne varmepumper i mange tilfælde bliver lige så attraktive som fliskedler.

Målgruppe: Grundbeløbsværker dvs. kraftvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb 1 eller 2 eller treledstarif.

Støtteintensitet: Op til 15 % af de støtteberettigede etableringsomkostninger

Krav:

  • Varmepumpen skal være eldrevet
  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme
  • Varmen skal erstatte fossile brændsler på anlæg uden for kvotesektoren
  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for to år

I tilfælde af at ansøgningernes ansøgte støttesum tilsammen overstiger puljemidlerne for 2017, prioriterer Energistyrelsen mellem projekterne.

Læs mere på www.ens.dk/grundbeløb

Kontakt:

Christina Ellegaard Fich, Energistyrelsens center for forsyning, tlf: 33 92 66 46, e-mail: cef@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark