Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Nyhed -

Handlingsplan skal bringe Danmark i front med 5G

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt lancerer i dag 5G-handlingsplan for Danmark på Odense Universitetshospital. Handlingsplanen skal sikre en smidig og effektiv udrulning af 5G-net, og at vi i Danmark er blandt de bedste i verden til at anvende 5G.

I teleforliget fra maj 2018 er det besluttet, at Danmark skal være med helt i front, når det handler om udrulning af digital infrastruktur og implementering af ny teknologi. Vi skal skabe de rigtige rammer for den omstilling, som introduktionen af ny teknologi kræver, og vi skal have en ambitiøs tilgang til anvendelsen.

Det er visionen med handlingsplanen, at Danmark er i front med udrulningen og anvendelsen af 5G-nettet, og at vi har de bedste rammer for, at borgere, virksomheder og det offentlige kan anvende 5G.

Visionen skal nås gennem et fokus på fire overordnede temaer, som vurderes at være de vigtigste grundpiller for en succesfuld udrulning og udnyttelse af 5G:

  • Frekvenser
  • udrulning
  • regulering
  • anvendelse

Hvert tema indeholder en række handlepunkter, som blandt andet vil blive gennemført i samarbejder mellem det offentlige, teleselskaberne og relevante brancher. Det skal fx undersøges, om det er muligt for teleselskaberne at netdele, om der kan etableres dedikerede lokale net samt hvilke barrierer der konkret er for udrulning og anvendelse af 5G.

5G-handlingsplanen er udarbejdet med bidrag fra en bred kreds af interessenter, der har bidraget gennem Telebrancheforum, som er nedsat i regi af Energistyrelsen for blandt andet at fremme udrulningen af 5G.

Hvad er 5G?

5G er næste generations mobilnet. Med 5G får vi fundamentet til nye løsninger, som vi ikke kan forestille os i dag. 5G vil give ekstremt pålidelig kommunikation, give mulighed for håndtering af endnu flere samtidige brugere og enheder samt give datahastigheder, der er op til 100 gange hurtigere end i de nuværende 4G-net. Præcisionen og pålideligheden bliver med 5G så god, at vi kan bruge den mobile teknologi til helt nye formål, fx førerløse biler, selvflyvende droner og autonom styring i industrien.

Materiale

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark