Få vores nyheder på mail

Her er de fire grundbeløbsinitiativer i energiaftalen

Nyhed   •   Mar 18, 2019 11:04 CET

Billede: Varmepumpe.

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en ny energiaftale. I energiaftalen er der afsat samlet 540 mio. kr. til fire initiativer, der er målrettet værker, der frem til udgangen af 2018 har modtaget grundbeløbsstøtte. Nedenfor gives information om de fire initiativer, herunder hvornår der kan søges om støtte.

De fire initiativer består af:

1)  Udvidet rådgivning af værkerne og nødstedte varmekunder

Rådgivningsindsatsen er en udvidelse af den eksisterende rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker. Indsatsen skal bl.a. understøtte værker i at opnå konkurrencedygtige varmepriser ved ophøret af grundbeløbet og begrænse gruppen af værker der lukker, som følge af fortsat høje varmepriser. Ved lukning af værker skal rådgivningsindsatsen understøtte en kontrolleret lukningsproces for både værk og tilsluttede varmekunder.

Puljen løber fra 2019-2023. Det forventes, at værkerne kan søge den udvidede rådgivningsindsats i løbet af 2019.

Det er fortsat muligt at søge om rådgivning gennem den eksisterende rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker. 

Læs mere om, hvordan man søger rådgivningsindsatsen.

2)  Pulje til håndtering af strandede omkostninger

Puljen skal bidrage til, at strandede omkostninger ved en lukning af et fjernvarmeværk på grund af grundbeløbets ophør, ikke fuldt ud falder tilbage på kommunerne som ofte hæfter for værkernes gæld. Initiativet er derfor målrettet kommunerne. Strandede omkostninger vil være ubetalt anlægsgæld, som kommuner har stillet garanti for.

Puljen løber fra 2019-2023. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2019, hvori de konkrete kriterier for puljen vil indgå. Det forventes at være muligt at søge midler fra puljen fra medio 2019.

3)  Økonomisk støtte til individuelle løsninger

Indsatsen skal hjælpe fjernvarmekunder, ved et grundbeløbsværk der lukker varmeforsyningen ved at give støtte til et attraktivt alternativ. Indsatsen tilbydes som støtte til eldrevne varmepumper på abonnement.

Puljen løber fra 2019-2023. Det forventes, at kunderne kan søge om midler fra puljen fra medio 2019.

4)  Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg

Puljen skal støtte etablering af eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg. Etableringsstøtten forventes på sigt at give værkerne mulighed for helt eller delvist at reducere prisstigninger ved grundbeløbets ophør og dermed føre til lavere varmepriser til varmekunderne.

De nærmere detaljer for udmøntningen af puljen og kriterierne for at søge puljen er fortsat under udarbejdelse. Energistyrelsen vil informere nærmere om detaljerne i initiativet, når de endelige detaljer er på plads. Det forventes, at puljen kan træde i kraft primo 2020.

For yderligere spørgsmål om de fire grundbeløbsinitiativer kan der rettes henvendelse til Energistyrelsens Grundbeløbsteam.

Kontakt: grundbeloeb@ens.dk