Få vores nyheder på mail

Høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2020

Nyhed   •   Jun 26, 2020 14:43 CEST

Energistyrelsen sender ”Analyseforudsætninger til Energinet 2020” i høring med henblik på endelig offentliggørelse i august. Høringssvar skal sendes til styrelsen senest den 7. august.

Energistyrelsen udarbejder årligt et sæt analyseforudsætninger til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i el- og gastransmissionsnettene. Analyseforudsætningerne koncentrerer sig om udviklingen i el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktionskapaciteter.

Analyseforudsætningerne til Energinet 2020 (AF20) indeholder et bud på et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2040. Udviklingsforløbets retning muliggør opnåelse af de mellem- og langsigtede politiske målsætninger om 70%-drivhusgasreduktion i 2030 og et Danmark med netto-0 drivhusgasemissioner i 2050.

Offentlig høring af AF20 frem til den 7. august 2020

Energistyrelsen udsender en høringsudgave til AF20 bestående af en sammenfatningsnotat, baggrundsnotater og dataark.

For at komme med et bedste bud på den fremadrettede udvikling i det danske el- og gassystem er Energistyrelsen interesseret i at høre synspunkter fra energibranchen og andre interessenter til de antagelser om udviklingen, som beskrives i høringsudgaven til AF20. Frist for at tilkendegive synspunkter er d. 7. august kl. 12.00 til af20@ens.dk.

Læs høringsudgaven af AF20 i form af sammenfatningsnotat, baggrundsnotater og dataark

Efter høringsperioden gennemgår Energistyrelsen høringssvarene og udarbejder en kommenteret oversigt over disse. Med høringssvarene for øje udarbejdes samtidig en endelig version af AF20, som offentliggøres senere i august.

Kontakt

af20@ens.dk

Morten Egestrand, Energistyrelsen, tlf: +45 33 92 68 23, meg@ens.dk