Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt / schmidtaps.com
Foto: Lars Schmidt / schmidtaps.com

Nyhed -

Høring af forudsætningerne for klimastatus og -fremskrivning 2021

Energistyrelsen sender i dag de væsentligste forudsætninger for klimastatus og –fremskrivning 2021 i høring. Energistyrelsen inviterer samtidig til et høringsmøde torsdag den 21. januar, hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Det fremgår af klimaloven, at Energistyrelsen skal udarbejde en årlig klimastatus og -fremskrivning. Klimastatus og -fremskrivning er en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og -produktion vil udvikle sig i perioden frem mod 2030 under forudsætning af et såkaldt ”Frozen Policy” scenarie. ”Frozen Policy” betyder, at udviklingen beskrives på basis af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag. Det fremgår ligeledes af klimaloven, at den årlige klimastatus og -frem­skrivning skal sendes i offentlig høring.

Høringsprocessen løber fra onsdag den 13. januar til onsdag den 27. januar 2021 og vedrører de forudsætninger og de data, der lægges til grund for klimastatus og -fremskrivning 2021.

Se materiale med udkast til forudsætninger og data, der lægges til grund for klimastatus og –fremskrivning 2021.

Skriftlig svar på høringen sendes senest den 27. januar 2021 til Ida Marie Retoft på imret@ens.dk.

Høringsmøde 21. januar 2021

Energistyrelsen inviterer samtidig til et online høringsmøde torsdag den 21. januar 2021 fra 10.00 – 12.00, hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til høringsmaterialet. Tilmelding til høringsmødet foregår ved at sende en mail med navn og organisation / tilhørsforhold til Mikkel Grønhøj på migr@ens.dk.

Kontakt:

Specialkonsulent Ida Marie Retoft (imret@ens.dk), tlf. 33926812

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark