Gå til indhold
Høring af materiale for kommende 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktion

Nyhed -

Høring af materiale for kommende 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktion

Energistyrelsen har sendt udkast til auktionsmateriale for 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen i høring. Energi-, forsynings- og klimaministeren har besluttet, at der i 2018 skal holdes auktion over disse frekvensbånd, og at frekvenserne skal tildeles landsdækkende på et tjeneste- og teknologineutralt grundlag. Frist for høringssvar er 9. april 2018.

Høringen omfatter et samlet udkast til auktionsmateriale, som indeholder reglerne for gennemførelse af 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen og forslag til vilkår, der skal indgå i tilladelserne, herunder dækningskrav. Interesserede parter opfordres til at fremsende synspunkter hertil.

Det samlede udkast til auktionsmateriale omfatter bl.a. udkast til energi-, forsynings- og klima­ministerens beslutning om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen, udkast til Energistyrelsens beslutning om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen og udkast til informationsmemorandum (IM) om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen.

Se auktionsmaterialet med yderligere oplysninger om auktionen.

Sidste frist for fremsendelse af svar på høringen er den 9. april 2018 kl. 13.00, og svarene kan afgives på enten dansk eller engelsk. Svarene bedes så vidt muligt fremsendt pr. e-mail til Energistyrelsen på følgende e-mailadresse: tele@ens.dk. Det er også muligt at sende svar pr. post til følgende adresse: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, att.: Peter Johnson og Henriette Stang Meulengracht.

Energistyrelsen vil i forbindelse med høringen holde et informationsmøde om auktionsregler, auktionsdesign, vilkår, som vil indgå i 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-tilladelserne og den forventede proces for auktionen. Information om tid og sted for dette informationsmøde vil snarest blive offentliggjort.

Kontakt:

Peter Johnson, Energistyrelsens Center for Tele, e-mail: pjo@ens.dk , tlf: +45 3392 7551 eller Henriette Stang Meulengracht, Center for Tele, e-mail: hsm@ens.dk , tlf: +45 3392 7568.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark