Få vores nyheder på mail

Høring af materiale for kommende 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktion

Nyhed   •   Mar 08, 2018 09:32 CET

Energistyrelsen har sendt udkast til auktionsmateriale for 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen i høring. Energi-, forsynings- og klimaministeren har besluttet, at der i 2018 skal holdes auktion over disse frekvensbånd, og at frekvenserne skal tildeles landsdækkende på et tjeneste- og teknologineutralt grundlag. Frist for høringssvar er 9. april 2018.

Høringen omfatter et samlet udkast til auktionsmateriale, som indeholder reglerne for gennemførelse af 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen og forslag til vilkår, der skal indgå i tilladelserne, herunder dækningskrav. Interesserede parter opfordres til at fremsende synspunkter hertil.

Det samlede udkast til auktionsmateriale omfatter bl.a. udkast til energi-, forsynings- og klima­ministerens beslutning om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen, udkast til Energistyrelsens beslutning om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen og udkast til informationsmemorandum (IM) om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen.

Se auktionsmaterialet med yderligere oplysninger om auktionen.

Sidste frist for fremsendelse af svar på høringen er den 9. april 2018 kl. 13.00, og svarene kan afgives på enten dansk eller engelsk. Svarene bedes så vidt muligt fremsendt pr. e-mail til Energistyrelsen på følgende e-mailadresse: tele@ens.dk. Det er også muligt at sende svar pr. post til følgende adresse: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, att.: Peter Johnson og Henriette Stang Meulengracht.

Energistyrelsen vil i forbindelse med høringen holde et informationsmøde om auktionsregler, auktionsdesign, vilkår, som vil indgå i 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-tilladelserne og den forventede proces for auktionen. Information om tid og sted for dette informationsmøde vil snarest blive offentliggjort.

Kontakt:

Peter Johnson, Energistyrelsens Center for Tele, e-mail: pjo@ens.dk , tlf: +45 3392 7551 eller Henriette Stang Meulengracht, Center for Tele, e-mail: hsm@ens.dk , tlf: +45 3392 7568.