Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Høring af nationalt CO2e-fortrængningskrav for vejtransporten

Det nuværende iblandingskrav for biobrændstoffer erstattes af et nationalt CO2e-fortrængningskrav for vejtransporten fra den 1. januar 2022. Energistyrelsen sender bekendtgørelse og håndbog om biobrændstoffers bæredygtighed i høring med frist for kommentarer 29. oktober.

Som led i regeringens målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 er der med aftale om Grøn omstillingen af 4. december mellem S, RV, SF og Ø blevet indgået aftale om, at indføre et nationalt CO2e-fortrængningskrav, der skønnes at medføre en CO2-reduktion på 0,7 mio. ton i 2025 og 1,4 mio. ton i 2030.

Endvidere er det ved aftalen af 4. december 2020 blevet besluttet at styrke bæredygtigheden af de anvendte biobrændstoffer i Danmark. Derfor blev biobrændstoffer baseret på palmolie allerede den 1. januar 2021 udelukket fra at tælle med i opfyldelsen af nationale krav. Ved indførelsen af CO2e-fortrængningskravet den 1. januar 2022 udelukkes biobrændstoffer baseret på sojaolie på samme måde som palmeolie fra at tælle med i opfyldelsen af CO2e-fortrængningskravet på grund af sojaoliens meget høje ILUC-værdi.

Derudover vil det blive muligt at lade f.eks. Power-to-X og genanvendt kulstofbrændsel indgå i opfyldelsen af CO2e-fortrængningskravet, ligesom der fremover skal skelnes mellem fortrængningseffekten for støttet og ikke-støttet biogas i forhold til CO2e-fortrængningskravet. Se nærmere på høringsportalen.dk for det fulde overblik.

Høring

Energistyrelsen sender nyaffattelse af bekendtgørelserne om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. og Håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed i høring fredag den 1. oktober 2021.

Høringssvar sendes til ens@ens.dk og skal være Energistyrelsen i hænde senest fredag den 29. oktober 2021.

Hent høringsmaterialet på høringsportalen.

Kontakt

Specialkonsulent Peter Willumsen, Energistyrelsen, tlf: 20 15 63 98 , pwi@ens.dk

Fuldmægtig Rune Kvols Rasmussen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 91, rakr@ens.dk

Fuldmægtig Cathrine Gylling, Energistyrelsen, tlf. 33 95 08 28, ctgg@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark