Få vores nyheder på mail

Høring af regler om 1 MW-puljen i 2016 til husstandsvindmøller

Nyhed   •   Apr 15, 2016 00:23 CEST

Høringssvar med kommentarer til udkastet til ændringsbekendtgørelse skal sendes til Energistyrelsen senest den 30. april 2016.

Folketinget har vedtaget nye regler for husstandsmøller. Det indgår i disse regler, at støtten til husstandsvindmøller nedsættes fra 2016. De nye regler kan findes i lov nr. 1877 fra 29. december 2015. Bestemmelserne er ikke trådt i kraft, fordi de indeholder elementer af statsstøtte.

Der er udarbejdet et udkast til ændringsbekendtgørelse, hvori støttereglerne udmøntes i praksis. Europa-Kommissionen har ikke færdigbehandlet anmeldelsen af støtten, og afgørelsens endelige indehold kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

Udkastet til ændringsbekendtgørelsen forudsætter, at støttereglerne fuldt ud godkendes. Hvis dette ikke sker, vil ændringsbekendtgørelsen skulle ændres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse.

Med ændringsbekendtgørelsen fastsættes reglerne om ansøgning om tilsagn om pristillæg vedrørende puljen på 1 MW i 2016 til husstandsvindmøller samt den forventede ansøgningsperiode.

Energistyrelsen udsender i dag udkast til bekendtgørelse om ændringerne i offentlig høring. Høringssvar vedrørende udkastet skal sendes til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med reference journalnummer 2016-4826 og med kopi til sbp@ens.dk, og skal være Energistyrelsen i hænde senest den den 30. april 2016.

Kontakt: Fuldmægtig Sanni Baltzer Petersen, tlf. 33 92 67 63 eller specialkonsulent Pia C. Jensen, tlf. 33 92 68 08.