Gå til indhold
Høring: Harmonisering af vilkår ved teknologineutrale udbud

Nyhed -

Høring: Harmonisering af vilkår ved teknologineutrale udbud

Den 26. september 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at lade vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene. Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag i høring, der bl.a. sikrer, at der kan afholdes to teknologineutrale udbud. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 15. december 2017.

 For at sikre lige konkurrence mellem teknologierne i udbuddet, udvides værditabsordningen og køberetsordningen til også at omfatte solcelleanlæg, der deltager i de teknologineutrale udbud. Garantifonden foreslås udvidet til at omfatte alle solcellelav, der lever op til kriterierne for at få ydet garanti igennem garantifonden.

For at undgå, at landvindmølleprojekter, der har modtaget de påkrævede godkendelser, men som pga. klagesager er kommet i klemme mellem to støttesystemer, foreslås det også med lovforslaget, at der indføres en særlig overgangsordning.

Desuden foreslås indført en særordning for forsøgsvindmøller i 2018 og 2019.

Se udkast til lovforslag, høringsbrev m.m. på høringsportalen

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen på adressen ens@ens.dk med kopi til kfe@ens.dk senest den 15. december 2017.

Udbudsprocessen kan følges på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt: fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær, Energistyrelsen, tlf: 3392 6641, kfe@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder