Få vores nyheder på mail

Høring: Lovforslag om særpulje til forsøgsmøller

Nyhed   •   Feb 21, 2018 11:30 CET

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at oprette en særpulje på ca. 210 mio. kr. til nye forsøgsmøller. Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag i fornyet høring, der bl.a. indeholder rammerne for en særpuljen til nye forsøgsvindmøller og en særordning for landvindmøller. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 26. februar 2018.

For at fremme udviklingen af vindenergiteknologi i Danmark har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at prioritere ekstra midler til demonstration og test af vindmøller udenfor de nationale testcentre i 2018 og 2019. Derfor flyttes midler fra sol- og vindudbuddene i 2018 og 2019 til en særlig pulje til forsøgsmøller på land. Der kan opnås støtte i 20 år til forsøgsmøller på land uden for de nationale testcentre.

Se pressemeddelelsen fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ”Test af vindmøller får højere prioritet".

For at undgå, at landvindmølleprojekter, der har modtaget de påkrævede godkendelser, kommer i klemme mellem to støttesystemer, foreslås det også med lovforslaget, at der indføres en særordning for sådanne projekter.

Begge støtteordninger forudsætter Europa-Kommissionens godkendelse.

Se udkast til lovforslag, høringsbrev m.m. på høringsportalen.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen på adressen ens@ens.dk med kopi til kfe@ens.dk senest den 26. februar 2018 kl. 12.00.

Kontakt: 

Fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær, Energistyrelsen, tlf: 3392 6641, kfe@ens.dk eller specialkonsulent Rasmus Zink Sørensen, Energistyrelsen, tlf: 33926782, rzs@ens.dk