Få vores nyheder på mail

Høring: Nye bekendtgørelser om bæredygtighedskrav til biobrændsler

Nyhed   •   Dec 09, 2020 15:10 CET

Foto: Energistyrelsen.

Energistyrelsen sender i dag to nye bekendtgørelser om bl.a. bæredygtighed af biobrændsler til energiformål i høring. Frist for høringssvar er fredag den 15. januar 2021.

De to bekendtgørelser skal implementere bæredygtighedskriterier m.v., som er fastlagt i et EU-direktiv, og samtidig udmønte den danske politiske aftale af 2. oktober 2020 om bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi.

EU-direktivet er det reviderede direktiv om vedvarende energi, der skal være implementeret i dansk ret den 30. juni 2021. Direktivet indeholder kriterier om bæredygtighed og om drivhusgasudledning. Kriterierne skal opfyldes, hvis biobrændslerne skal kunne medregnes som ”vedvarende energi” og bidrage til at opfylde EU's mål om mindst 32 pct. vedvarende energi i 2030 og Danmarks mål om mindst 55 pct. vedvarende energi i 2030.

Den 2. oktober 2020 indgik regeringen en bred politisk aftale om bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi. Aftalen skærper på en række punkter direktivets kriterier for træbiomasse. Bag aftalen står alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige.

To bekendtgørelser i høring:

Energistyrelsen sender på den baggrund udkast til to bekendtgørelser i høring i dag:

  1. Bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål m.v. fastsætter hvilke virksomheder, der skal dokumentere overholdelse af krav om bæredygtighed og drivhusgasudledning. Bekendtgørelsen fastsætter desuden kravene, som bl.a. kommer til at gælde for biomasse fra skovbrug og landbrug.
  2. Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål. Håndbogen, som juridisk set også er en bekendtgørelse, beskriver de danske krav til faste og gasformige biomassebrændsler i detaljer. Håndbogen skal tydeliggøre, hvordan virksomheder kan leve op til kravene og hvilken dokumentation, der skal foreligge. Endelig beskriver håndbogen kontrolsystemet og hvilke oplysninger, der skal indsendes til Energistyrelsen. 

Fristen for høringssvar er fredag den 15. januar 2021. 

Se materialet på Høringsportalen.

Kontakt:

Bekendtgørelse: Katrine Pilmark Elkjær, tlf: 33 92 66 41, e-mail: kfe@ens.dk  

Håndbog: Bodil Harder, tlf: 41 90 52 54, e-mail: bha@ens.dk