Gå til indhold
Høring om pristillæg til forsøgsvindmøller på land

Nyhed -

Høring om pristillæg til forsøgsvindmøller på land

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse i høring om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest fredag den 8. juni 2018

Formålet med ordningerne er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark og fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland på test og udvikling af vindmøller, der kan sikre den danske vindbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og klimaet. Med ordningen undtages forsøgsmøller fra udbud.

Der er afsat 102 mio. kr. for tilsagn meddelt i perioden 2018-2019 til særordningen for forsøgsmøller inden for de to nationale testcentre ved Østerild og Høvsøre. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet. Der gives støtte i en treårig periode, hvor forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2018, modtager 13 øre/kWh, og forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2019, modtager et pristillæg svarende til det højeste vindende bud i det teknologineutrale udbud for 2018.

Bekendtgørelsen indeholder derfor kun regler for tilsagn meddelt i 2018. Når pristillægget for 2019 er kendt, ændres bekendtgørelsen med henblik på at give adgang til at søge om pristillæg af det, der er tilbage af puljen. Hvis puljen er opbrugt i 2018, fastsættes der ikke pristillæg for 2019.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Bekendtgørelsen har hjemmel i lovforslag L90, der bl.a. indeholder regler for afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.

Se bekendtgørelsen på høringsportalen.

Fakta:

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 Stemmeaftale om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, herunder en særordning for forsøgsmøller på land.

I februar 2018 besluttede parterne at ændre Stemmeaftalen med tilføjelse af en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Dermed er der aftalt to særordninger for forsøgsmøller på land.

Kontakt:

Specialkonsulent Maria H Jørgensen, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 67 73, mhj@ens.dk eller

Fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær tlf.: 33 92 66 41, kfe@ens.dk.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder