Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Nyhed -

Høring over planen for udbud samt bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 i Nordsøen

Energistyrelsen igangsætter fra d. 18. marts en 5-ugers høring over planen for udbud samt en høring over bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 i den vestligste del af Nordsøen med tilhørende miljørapporter.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til planen for udbud for lagring af CO2 i undergrunden i Nordsøen samt bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 i Nordsøen. Miljøvurderingerne af planen og bekendtgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. (LBK. 1976 af 27. oktober 2021).

Energistyrelsen igangsætter en 5-ugers høring over planen for udbud og en 5-ugers høring over bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter samt resultaterne af de tilhørende miljørapporter med de strategiske miljøvurderinger. Høringsperioden for begge høringer løber fra d. 18. marts til 27. april 2022.

Planen for udbuddet og bekendtgørelsen med de tilhørende miljøvurderinger fremlægges for offentligheden og er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, samt på Høringsportalen www.høringsportalen.dk. Rapporterne kan ligeledes rekvireres hos Energistyrelsen.

Frist for kommentarer er 27. april 2022

Bemærkninger til planen for udbuddet og bekendtgørelsen med tilhørende miljørapporter kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til heek@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V., senest d. 27. april 2022.

CCS – fangst og lagring af CO2:

Der kan læses yderligere om CCS samt planen for udbuddet og bekendtgørelsen på Energistyrelsens hjemmeside på www.ens.dk/fangst og lagring af CO2

Kontakt:

Fuldmægtig, Henrik Kjøller, heek@ens.dk, telefon (+45) 3392 6684

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark