Få vores nyheder på mail

Høring over regler om støtteordningen til husstandsvindmøller i perioden 2017-2020

Nyhed   •   Mar 03, 2017 09:57 CET

Høringssvar med kommentarer til udkastet til ændring af bekendtgørelsen skal sendes til Energistyrelsen senest den 31. marts 2017, kl. 12.00.

Støtte til husstandsvindmøller i perioden 2017-2020 findes i lov nr. 1877 fra 29. december 2015, og er sat i kraft den 26. januar 2017. Ordningen blev samtidig statsstøtteanmeldt til Europa-Kommissionen.

Der er udarbejdet et udkast til ændring af nettilslutningsbekendtgørelsen, hvori støttereglerne til nye husstandsvindmøller for perioden 2017-2020 udmøntes i praksis. Reglerne og procedurerne for ansøgning om tilsagn om pristillæg for 2016-puljen videreføres med mindre justeringer for perioden 2017-2019. Samtidig beskrives den forventede ansøgningsperiode for 2017-2019. Der er som noget nyt indsat et krav om, at hvis en ansøger har modtaget et krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, skal dette krav efterkommes fuldt ud for at ansøgeren kan modtage tilsagn om pristillæg og få udbetalt et pristillæg.

Energistyrelsen udsender i dag udkast til ændring af nettilslutningsbekendtgørelsen i offentlig høring. 

Se "Høring om ændring i bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v." på høringsportalen.

Høringssvar vedrørende udkastet skal sendes til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til tkl@ens.dk og skal være Energistyrelsen i hænde senest fredag den 31. marts 2017, kl. 12.00.

Kontakt: Fuldmægtig Tina Knudsen-Leerbeck, tlf. 33 92 67 17, e-mail: tkl@ens.dk