Få vores nyheder på mail

Høring: Tillæg til VVM-redegørelse for havvindmølleparken Kriegers Flak

Nyhed   •   Okt 22, 2019 10:14 CEST

Billede: Energistyrelsen

Energistyrelsen har d. 22. oktober 2019 sendt tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark i offentlig høring. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 17. december 2019.

I december 2015 blev VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havvindmøllepark sendt i offentlig høring, hvorefter der blev afholdt et udbud af havvindmølleparken. Vattenfall vandt udbuddet og indgik den 22. december 2016 koncessionsaftale med Energistyrelsen, hvor der samtidig blev meddelt etableringstilladelse til havvindmølleparken.

I henhold til vilkår i etableringstilladelsen fremsendte Vattenfall i april 2019 en detaljeret beskrivelse af det projekt, de ønsker at realisere (detailprojekt) til Energistyrelsen. Dette med henblik på endelig godkendelse af projektet og igangsættelse af anlægsarbejdet. Detailprojektet indeholder bl.a. mere detaljerede oplysninger om det konkrete opstillingsmønster, mølletypen, anlægsprocessen mv. og i øvrigt dokumentation for, at Vattenfall overholder vilkårene i etableringstilladelsen.

I forbindelse med gennemgang af detailprojektet har Energistyrelsen anmodet Vattenfall om at udarbejde et tillæg til VVM-redegøresen fra 2015, fordi det konkrete opstillingsmønster og valg af mølletype for nogle miljøforhold medfører påvirkninger, der ikke er beskrevet i den oprindelige VVM-redegørelse. Tillægget skal dermed betragtes som et supplement til VVM-redegørelsen fra 2015 og vil sammen med denne danne grundlag for Energistyrelsens endelige afgørelse om VVM-tilladelse til projektet.

Tillægget til VVM-redegørelsen beskriver, hvilke miljøforhold der bliver påvirket anderledes, end hvad der fremgår af VVM-redegørelsen fra 2015.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til tillægget til VVM-redegørelsen, som Vattenfall har udarbejdet. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 17. december 2019.

Se materialet på Energistyrelsens hjemmeside

Den videre proces for Kriegers Flak Havvindmøllepark

Efter høringsfristens udløb vil Energistyrelsen behandle de indkomne høringssvar og vil på baggrund heraf træffe endelig afgørelse i sagen. Afgørelsen vil blive offentliggjort, og der vil være fire ugers klageadgang til Energiklagenævnet.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele endelig tilladelse til projektet i januar 2020 med henblik på, at Vattenfall vil kunne påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter. Havvindmølleparken skal i henhold til koncessionsaftalen mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 være tilsluttet det kollektive elnet inden den 1. januar 2022.

Kontakt

Fuldmægtig Tobias Grindsted,  +45 33 92 66 40, tsgr@ens.dk