Gå til indhold

Nyhed -

Høring: Udmøntning af dele af energiaftalen

Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag i høring. Lovforslaget udmønter bl.a. dele af den energiaftale, som samtlige partier i Folketinget indgik den 29. juni 2018.

Lovforslaget, der sendes i høring, indeholder følgende initiativer:

  • Videreførelse af to støtteordninger til forsøgsvindmøller, der etableres henholdsvis inden for og uden for de nationale testcentre, så der kan søges støtte igennem ordningerne til og med 2024.
  • Udvidelse af den kommunale indsigelsesret for havvindmølleprojekter fra de nuværende 8 km til 15 km.
  • Ophør af muligheden for at opnå direkte støtte til nye husstandsvindmøller fra 2020. Med forslaget vil det fortsat være muligt at ansøge om tilsagn om støtte i 2019 via den 1 MW-pulje, der åbnes for ansøgning fra og med 1. maj til og med 12. juni. Puljen i 2019 vil således være sidste mulighed for at søge om direkte støtte til nye husstandsvindmøller.

Se udkast til lovforslag, høringsbrev m.m. på Høringsportalen.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen på adressen kfe@ens.dk med kopi til ens@ens.dk senest den 7. december 2018.

Kontakt

Fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær, 33 92 66 41, kfe@ens.dk. 

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark