Få vores nyheder på mail

Høring: Vilkårene for engrosadgang i bredbåndspuljeprojekter skal ændres

Nyhed   •   Okt 19, 2016 10:03 CEST

Energistyrelsen har sat en høring i gang om ændring af enkelte af vilkårene for at give åben engrosadgang til net, der bliver bygget med støtte fra bredbåndspuljen. Det gælder den decentrale engrosadgang på fibernet og kobbernet. Fristen for høringssvar er den 14. november.

Energistyrelsen har efter notifikation af den kommende støtte fra bredbåndspuljen haft en dialog med Kommissionen om netadgangsprodukterne. På baggrund af drøftelserne med Kommissionen er der behov for at foretage en justering af kravene fastsat i bekendtgørelsen om bredbåndspuljen (bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd), så der er overensstemmelse med de krav i gruppefritagelsesforordningen, som ordningen er baseret på.

Justeringen vedrører bekendtgørelsens § 21, stk. 2, hvorefter der skal gives et fysisk eller virtuelt netadgangsprodukt frem til slutbrugeren fra et decentralt punkt. Kommissionen betragter ikke et virtuelt produkt som alternativ til et fysisk produkt som tilstrækkeligt veldokumenteret til anvendelse under gruppefritagelsen. Konkret betyder dette, at støttede net, som er baseret på kobber- eller fiberkabler, som minimum vil skulle kunne levere en fysisk engrosadgang.

Der vil ske en præcisering i de tilsagn, der gives til de støttemodtagende projekter. Endvidere vil der ske en justering af bekendtgørelsen.

Fristen for høringssvar er 14. november 2016, og høringens dokumenter kan ses på høringsportalen.

Kontakt:

Rikke Rosenmejer, chefkonsulent, Energistyrelsen, 33 92 75 74, rro@ens.dk