Få vores nyheder på mail

HOFOR får forundersøgelsestilladelser til to havvindmølleprojekter i Øresund

Nyhed   •   Mar 06, 2019 10:03 CET

Kort over de mulige områder for opstilling af vindmøller i Nordre Flint og Aflandshage projekterne.

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 givet Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i to områder i Øresund: et område øst for Saltholm i Øresund (Nordre Flint) og et område syd for Aflandshage i Øresund.

En forundersøgelsestilladelse giver ikke i sig selv ret til at opføre møller på en lokalitet, men tilladelserne giver HOFOR mulighed for at lave specifikke undersøgelser af de to lokaliteter. Et vigtigt formål med forundersøgelserne er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af havvindmølleparkens potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik mm. Resultaterne af forundersøgelserne vil blive samlet i en miljøkonsekvensrapport, som skal indleveres til Energistyrelsen senest den 31. december 2020.

Se Energistyrelsens forundersøgelsestilladelse til HOFOR vedr. Nordre Flint.

Se Energistyrelsens forundersøgelsestilladelse til HOFOR vedr. Aflandshage projektet.

Fakta om projekterne:

  • Projektet Nordre Flint omfatter opstilling af op til 16-40 havvindmøller med en installeret effekt på 160 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4 -10 MW. Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 42 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 17 km2. Afstanden til kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller er mere end 8 km.
  • Projektet Aflandshage omfatter opstilling af mellem 25-63 havvindmøller med en installeret effekt på 250 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4-10 MW. Forundersøgelsesområdet er placeret i Øresund i området mellem Stevns og Amagers sydspids. Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 65 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 44 km2. Afstanden fra kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller vil være mere end 8 km.

Se kort over de mulige områder for opstilling af vindmøller i Nordre Flint og Aflandshage projekterne.

Se HOFORs pressemeddelelse "HOFOR undersøger muligheden for to nye havmølleparker i Øresund".

Kontakt: Fuldmægtig Maria Louise Flachs, tlf. 33 92 75 48 eller malfl@ens.dk