Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Hold dig opdateret på den aktuelle forsyningssituation

Energistyrelsen følger den nuværende situation i Europa tæt og opdaterer løbende vores hjemmeside med svar på en række spørgsmål om den aktuelle energiforsyningssituation.

Situationen i Ukraine ændrer sig hele tiden og giver blandt andet anledning til mange spørgsmål om energiforsyningen.

Energistyrelsen har derfor samlet svar på en række spørgsmål i en FAQ om den aktuelle forsyningssituation.

Du kan bruge siden til at holde dig opdateret om den nuværende energiforsyning. Vi opdaterer siden løbende, da situationen kan ændre sig med kort varsel.

FAQ om den aktuelle forsyningssituation

Energipriserne er høje – spar på energien
Vi står lige nu i en situation, hvor energipriserne generelt er stigende. Det betyder, at det er en god idé at spare på energien, hvor du kan.

  • Sænk temperaturen i husstanden
  • Indstil termostaterne ens
  • Træk gardiner for om aftenen og natten

Du finder flere gode råd på SparEnergi.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark