Gå til indhold
Foto: Halmpresser. Energistyrelsen.
Foto: Halmpresser. Energistyrelsen.

Nyhed -

Hurtig sagsbehandling af støtte til biomassebaseret elektricitet

Den nuværende støtte på 15 øre/kWh til biomassebaseret elektricitet udløber den 1. april 2019. De værker, som ikke har afskrevet deres investeringer har nu fået tilsagn til at fortsætte på samme støtteniveau, indtil deres investeringer er afskrevet.

Den 17. februar 2019 udløb ansøgningsfristen for pristillæg på 15 øre/kWh til ikke-afskrevne værker. Efter en hurtig sagsbehandlingsproces i tæt dialog med ansøgerne har Energistyrelsen færdigbehandlet alle 21 modtagne ansøgninger. Alle de værker, som har ret til fortsættelse af 15-øren efter den 1. april 2019, vil derfor kunne modtage støtte uden afbrydelse.

Ny støtteordning for afskrevne værker

Til de værker, som ikke længere har ret til at modtage pristillæg på 15 øre/kWh efter den 1. april 2019, vedtog Folketinget i december 2018 en ny driftsstøtteordning. Under den nye driftsstøtteordning gives støtte til meromkostning ved at producere elektricitet fra afbrænding af biomasse i forhold til anvendelsen af kul, men ikke støtte til investeringerne. Den nye støtteordning træder i kraft når den er blevet godkendt af EU-Kommissionen.

Læs mere om støtte til elproduktion baseret på biomasse.

Kontakt: 

Chefkonsulent Lisbeth Nielsen, tlf: 33 95 43 95, e-mail: lin@ens.dk

Related links

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark