Få vores nyheder på mail

Indbydelse til seminar om geotermi i Danmark

Nyhed   •   Apr 15, 2016 00:24 CEST

Energistyrelsen og GEUS inviterer til en ”Geotermiens dag” den 12. maj hos GEUS. Energi-, forsynings- og klimaministeren vil fortælle om perspektiverne for geotermi i Danmark, og seminaret vil bl.a. have fokus på mulighederne for at udnytte geotermi i fremtidens fjernvarme og GEUS’ Webbaserede GIS-Portal.

Seminaret afholdes den 12. maj 2016 kl. 10.45 – 17.00 i GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Arrangementet udspringer af energiforliget fra 22. marts 2012, hvor GEUS fik til opgave at udarbejde en web-baseret GIS-portal for geologiske data relevante for geotermi. Resultatet af indsatsen er nu klar, og vil blive præsenteret den 12. maj.

Formålet med portalen er at gøre kvalitetssikrede datatolkninger og datasammenstillinger let tilgængelige for interessenter i geotermibranchen og myndighederne for dermed at sikre det bedst mulige geologiske grundlag for beslutninger vedrørende geotermi.

Som opfølgning på energiaftalen har Energistyrelsen fået Ea Energianalyse, COWI, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og GEUS til at vurdere potentialet for produktion og indpasning af geotermisk fjernvarme i 28 udvalgte byområder. GEUS’ portal og de bagvedliggende data og korttemaer har været anvendt i screeningsarbejdet vedr. de 28 byer. Rapportens konklusioner vil blive præsenteret på seminaret.

Læs "Ny rapport peger på barrierer for geotermi”

Klima, - energi- og forsyningsministeren deltager i seminaret og markerer dermed afslutningen af de initiativer om fremme af geotermi, som indgik i energiaftalen fra 2012.

Seminariet vil blive fulgt op med et tilsvarende seminar, dog uden ministerdeltagelse, i Vestdanmark inden sommerferien.

Læs programmet for seminaret 12. maj om Geotermi i Danmark

Tilmelding:

Tilmelding til seminaret kan ske til enten Lars Henrik Nielsen (lhn@geus.dk) eller Hanne Beckwith, (hbl@geus.dk) senest mandag d. 9. maj.

Kontaktpersoner i Energistyrelsen:

Jean-Pierre Posselt (33926770), Michael Rask (33927530) eller Bjarne Juul-Kristensen (33926752).