Få vores nyheder på mail

Informationsmøde om bygningsrenovering i verdensklasse

Nyhed   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Den 21. januar 2014 inviterer Energistyrelsen og InnoBYG til informationsmøde om Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse. Informationsmødet finder sted hos Energistyrelsen

Den samlede danske bygningsmasse svarer til ca. 716 mio. kvadratmeter og udgør en formue på ca. 3.700 mia. kr. I Danmark anvendes hele 40 procent af det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger, men som udviklingen er nu, bliver under 1 procent af bygningsmassen udskiftet årligt.

I september 2013 blev INNO+-kataloget udarbejdet. INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag for nye, perspektivrige samfundspartnerskaber om innovation i Danmark. Et af de forslag, som er med i kataloget og som forventes realiseret via midler fra den nye Danmarks Innovationsfond, er et forslag om at lave et Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse.

Hvordan Innovatoriet skal realiseres, og hvem der kan stå for det, skal afklares inden Danmarks Innovationsfond udbyder Innovatoriet medio 2014. Den 21. januar fra kl. 14-16, inviterer Energistyrelsen og InnoBYG til informationsmøde om initiativet. På mødet kan du høre mere om INNO+ og om tankerne bag Innovatoriet samt deltage i debat om mål for og indhold i Innovatoriet.

PROGRAM   Kl. 14.00      Velkomst ved Energistyrelsen og InnoBYG
                    v/Mette Odgaard Mylin, kontorchef i Energistyrelsen
                    v/Michael H. Nielsen, InnoBYG Styregruppeformand, direktør i Dansk                             Byggeri
Kl. 14.15       Orientering om INNO+ og samfundspartnerskaber
                     v/Hanne H. Thomsen, kontorchef, Forsknings– og Innovationsstyrelsen
Kl. 14.35      Overvejelser om mål og indhold i Innovatoriet                     Indhold i indspil til INNO+ kataloget v/ Mette Glavind, InnoBYG /
                    Teknologisk Institut
                    Ideer til fokusområder set fra branchen v/ Michael H. Nielsen,
                    InnoBYG/Dansk Byggeri
                    Ideer til fokusområder fra myndighederne v/Mette Odgaard Mylin,
                    kontorchef i Energistyrelsen
Kl. 15.05      Samarbejde mellem erhverv, videninstitutioner og det offentlige
                    Planer for den videre proces
                    v/Mette Glavind, InnoBYG / Teknologisk Institut
Kl. 15.20      Debat om mål og indhold i Innovatoriet
Kl. 15.55      Afrunding
                    v/Energistyrelsen og InnoBYG
Kl. 16.00      Tak for i dag  
Tilmeld dig her   Praktiske oplysninger Debatmødet afholdes den 21. januar 2014, fra kl. 14-16, hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København. K., Kantinen. Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig. Husk at melde fra hvis du bliver forhindret. Vi opkræver no-show gebyr på kr. 300. OBS: begrænset deltagerantal, pladser fordeles efter først-til-mølle princippet.

InnoByg

Invitation til informationsmøde om innovatorium til bygningsrenovering

Mette Odgaard Mylin

Kontorchef

Tlf.: 3392 6746

mom@ens.dk