Få vores nyheder på mail

Invitation: Informationsmøde for leverandører i måling af metantab fra danske biogasanlæg

Nyhed   •   Okt 14, 2019 14:05 CEST

Foto: Colourbox

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde for målefirmaer, der vil deltage i målrettet indsats for at mindske metantab fra biogasanlæg.

Energistyrelsen har i samarbejde med Biogasbranchen igangsat målrettet indsats for at kortlægge og mindske metantab fra danske biogasanlæg. Opgaven gennemføres i samarbejde med Rambøll, DTU, FORCE Technology og Teknologisk Institut, og bygger videre på erfaringer fra Biogasbranchens frivillige måleprogram for metantab. Opgaven skal løses inden udgangen af 2020.

Informationsmødet er tiltænkt målefirmaer med ekspertise inden for lækagesøgning for metantab fra biogasanlæg eller tilsvarende anlæg, samt kvantificering af metanemission fra følgende: biogasanlægs totale metan emission, gasmotorer, opgraderingsanlæg samt procesventilation.

På mødet vil der blandt andet blive informeret om følgende:

  • Kort introduktion til programmet
  • Status for tilmelding af biogasanlæggene
  • Målemetoder for hhv. lækagesøgning og kvantificering
  • Procedure for deltagelse som målefirma

Praktisk information

  • Tidspunkt: fredag d. 25/10, 2019 kl. 12:30 til 14:30
  • Sted: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V
  • Tilmelding til informationsmødet: Specialkonsulent Thomas Hwan Westring Jensen, e-mail: thwj@ens.dk senest onsdag d. 23/10
  • Spørgsmål om måleprogrammet: Seniorkonsulent Anders M. Fredenslund (Rambøll), e-mail: amfr@ramboll.dk eller telefon 51 61 49 37