Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Nyhed -

Invitation til teknisk dialog om blød havbund ved Hesselø Havvindmøllepark

I den tekniske dialog inviterer Energistyrelsen og Energinet de potentielle bydere til at dykke ned i data for at bidrage med deres vurdering af, om Hesselø Havvindmøllepark fortsat er attraktiv at etablere inden for de nuværende politiske rammer.

Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark blev sat på pause før sommerferien, da Energinets foreløbige resultater af forundersøgelserne viste blød lerbund i de øverste mange meter af havbunden på sitet for Hesselø Havvindmøllepark, der skal ligge 30 km. nord for Sjælland i Kattegat. I pausen skulle data analyseres nærmere, og konsekvenserne af den bløde bund vurderes.

Energinets behandling af forundersøgelsernes data er nu så langt, at Energistyrelsen og Energinet inviterer de potentielle bydere til en teknisk dialog om, hvorvidt havbundsforholdene udfordrer realiseringen af Hesselø Havvindmøllepark inden for de nuværende politiske rammer, hvilket blandt andet omhandler støttemodellen, en kapacitet på 800-1.200 MW og tidshorisonten.

Konkret har Energistyrelsen netop offentliggjort rapport og data om de geofysiske forundersøgelser, som kan findes på www.ens.dk/hesselø. Dette følges op af udkastet til rapport og data om de geotekniske forundersøgelser, der forventes offentliggjort i slutningen af oktober.

Virtuel markedsdialog i fra ultimo oktober til ultimo november

Den tekniske dialog afvikles virtuelt fra ultimo oktober til ultimo november. 

Se den nærmere plan, og hvordan man deltager i dialogen i invitation til markedsaktørerne her (på engelsk).

På baggrund af markedets input og egne analyser vil Energistyrelsen vurdere, om Hesselø Havvindmøllepark kan udbydes med de nuværende besluttede rammer.

Hvis realiseringen af Hesselø Havvindmøllepark kræver en ny politisk beslutning om rammerne for parken, skal partierne bag Klimaaftale for energi og industri mv. fra 2020 samtidig tage stilling til, om Hesselø Havvindmøllepark fortsat er den foretrukne løsning, eller om park 2 fra Energiaftale 2018 skal etableres på en alternativ placering.

FAKTA:

  • Hesselø Havvindmøllepark er “park 2” fra Energiaftale 2018, hvor det blev besluttet at udbygge tre nye storskala havvindmølleparker på mindst 800 MW frem mod 2030, hvor Thor Havvindmøllepark er første park.
  • Med Klimaaftale for energi, industri, m.v. 2020 blev det besluttet at placere park 2 i Kattegat, 30 km. nord for Sjælland og ca. 20 km. fra øen Hesselø.
  • I klimaaftalen blev det også besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark skulle udbydes og etableres efter en fremrykket tidsplan, hvorved Hesselø Havvindmøllepark skulle stå færdig i 2027, samtidig med Thor Havvindmøllepark.
  • Energinet gik i oktober 2020 i gang med forundersøgelserne på havet.
  • I juni 2021 blev udbudsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark sat på pause, efter Energinets forundersøgelser viste, at der på sitet var blød bund i store dele af området, hvilket potentielt kan ændre ved forudsætningerne for parken.
  • Læs aftalen om støttemodellen for Hesselø Havvindmøllepark.

Kontakt:

Projektleder Therese Kofoed Jensen, tkj@ens.dk, 33926810

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark