Gå til indhold

Nyhed -

Invitation til workshop: Hvordan kan bygningsdata bidrage til den grønne omstilling?

Den 11. oktober inviterer Energistyrelsen i samarbejde med Gate21, Energiforum og brancheorganisationen Intelligent Energi til workshop med temaet: Hvordan kan bygningsdata bidrage til den grønne omstilling?

På Workshoppen holder Erhvervsministeriets grønne vækstteam oplæg om, hvordan data om bygninger kan bidrage til grøn omstilling og vækst, og Energistyrelsen fortæller om det aktuelle arbejde med at styrke grundlaget for udnyttelse af data og digitalisering som led i energieffektiviseringsindsatsen. Derudover vil du have mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af:

  • Lars Andersen, Development Manager, IoT –NCC
  • Claus Madsen, CEO ABB samt medlem i Erhvervsministiets grønne vækstteam
  • Thomas Skaarup Østergaard, Sekretær for Intelligent Energi Energieffektiviseringsindsats
  • Henrik Madsen – Professor/ Sektionsleder DTU
  • Mads Bo Bojesen – Centerchef, Ballerup Kommune
  • Hanne Lind Mortensen, Konst. kontorchef, Energistyrelsens Center for Energieffektivisering

Workshoppen er åben for alle, men mest relevant for offentlige & private bygningsejere, leverandører af databaserede løsninger i bygninger, rådgivere, forsyningsselskaber og videninstitutioner.

Workshoppen har til formål at give input til hvordan digitalisering, datakommunikation og databehandling kan fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.


Praktisk information

  • Dato og tid: 11. oktober 2019 kl. 9.30-15.00
  • Sted: Carsten Niebuhrs Gade 43 København, 1577 Danmark
  • Pris: Gratis
  • Tilmeld dig workshoppen


Kontakt

Fuldmægtig Anders Skjøtt, ansk@ens.dk, 33 92 66 34

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark