Gå til indhold
Energistyrelsens direktør Morten Bæk tager imod delegation af repræsentaner fra Kinas energiministerium og 16 udvalgte kraftværker.
Energistyrelsens direktør Morten Bæk tager imod delegation af repræsentaner fra Kinas energiministerium og 16 udvalgte kraftværker.

Nyhed -

Kina vil lære af Danmarks fleksible kraftvarmeværker

En højtstående delegation fra Kinas energiministerium og 16 af landets kraftværker besøger mandag til onsdag Danmark for at få inspiration til, hvordan de bedre kan udnytte den omfattende kinesiske vindproduktion.

Mere end en femtedel af Kinas vindproduktion blev i første halvdel af 2016 ikke udnyttet. En mængde, der svarer til hele Danmarks samlede årlige elforbrug. På den baggrund er en delegation fra Kinas energiministerium og repræsentanter fra 16 udvalgte kraftværker på besøg i Danmark for at lære af de danske erfaringer med at regulere el-produktionen på kraftvarmeværkerne. De danske kraftvarmeværker er nemlig blandt de mest fleksible i verden.

Over tre dage udveksler Energistyrelsen i samarbejde med blandt andet Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Industri og to kraftvarmeværker viden om værkernes fleksibilitet og design af et el-marked, der skaber incitament til fleksibilitet, med den kinesiske delegation.

Ved at have en høj grad af fleksibilitet på værkerne kan el-produktionen bedre justeres op og ned og dermed sikre, at vedvarende produktion – såsom vindproduktion – kan blive fuldt udnyttet. Dette sker ved at kraftvarmeværkerne tilpasser el-produktionen til den mængde vind, der er i systemet.

I timer med stor vindproduktion og lavt elforbrug er der meget begrænset eller ingen behov for el-produktion fra kraftvarmeværkerne, mens der i timer med lav vindproduktion og højt elforbrug modsat vil være væsentlig behov for el-produktionen fra kraftvarmeværkerne. For eksempel kan mange danske værker gå ned til cirka 15-20 procent af deres maksimale last – og ikke mindst gøre dette relativt hurtigt. Det er disse evner til at regulere el-produktionen, Kina er meget interesseret i.

Kina er verdens største forbruger af energi og udleder den største andel CO2 i verden, og samtidig er Kina det største marked i verden for vedvarende energi.

Samarbejdet er et resultat af, at den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i januar var i Kina for at følge op på klimaaftalen fra COP21 i Paris. Under sit besøg underskrev ministeren en samarbejdsaftale om fleksibilitet på kraftvarmeværker sammen med vicedirektøren for Kinas energiministerium (NEA), Zheng Shanjie, som efterfølgende var på besøg i Danmark for at følge op på aftalen.

Det er der kommet et fem-årigt programoplæg ud af. Et første væsentligt skridt i programmet er udvælgelsen og deltagelsen af de 16 kinesiske kraftværker som demonstrationsprojekter. De deltagende kraftværker skal i den kommende periode forbedre deres fleksibilitet og dermed skabe grobund for en omfattende forbedring af fleksibiliteten på kinesiske kraftværker fremover. Programmet rummer et estimeret årligt CO2-reduktionspotentiale på op mod 40-50 millioner tons i 2020, såfremt Kinas store uudnyttede vindproduktion nyttiggøres. Det er næsten lige så meget, som Danmark udleder af drivhusgasser i dag.

Her er programmet for besøget:

Dag 1 – mandag den 29. august

  • Energistyrelsens direktør Morten Bæk fortæller om Danmarks grønne omstilling og samarbejde med Kina.
  • Møder i Energistyrelsen med oplæg af ekspert fra DTU om erfaringer med brændselsfleksibilitet – herunder anvendelse af halm, som Danmark har udnyttet gennem flere årtier.
  • Besøg på Avedøreværket, som er et forbillede, når det kommer til fleksibilitet i produktion og brændsel.

Dag 2 – tirsdag den 30. august

  • Besøg hos Energinet.dk, som kan fortælle om danske erfaringer med at integrere store mængder vindmøllestrøm i den daglige energiforsyning.
  • Besøg på Fynsværket, der har opnået en høj grad af fleksibilitet.

Dag 3 – onsdag den 31. august

  • DI Energi afholder seminar med deltagelse af danske virksomheder med speciale inden for fleksibilitet på kraftvarmeværker.

Download hele det programmet for det kinesiske besøg under artiklen (på engelsk)

Kontakt:

Laust Riemann

Specialkonsulent

2572 8298

lri@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relateret materiale

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark