Få vores nyheder på mail

Kinas energiministerium, NEA, besøger Danmark for at lære om fleksibilitet på kraftvarmeværker

Nyhed   •   Feb 25, 2016 23:47 CET

I dag har Energistyrelsen besøg af en række højtstående embedsmænd fra den kinesiske energisektor. I Danmark har vi flere årtiers praktisk erfaring med integration af vedvarende energi i vores energiforsyning. Erfaringer som kan have stor betydning for Kinas grønne omstilling af deres enorme energiproduktion og -forbrug.

Danmarks kraftvarmeværksektor er en af de mest fleksible i verden. Dette er helt afgørende, når der skal integreres store dele af fluktuerende vedvarende energi, såsom vindkraft. Sidste år var 42 % af det danske elforbrug produceret af vindkraft, og her spillede kraftvarmeværkernes fleksibilitet en betydelig rolle.

Kina er verdens største forbruger af energi, udleder den største andel CO2 i verden, og er det største marked i verden for vedvarende energi. Den nuværende og forventede fremtidige hurtige vækst af vedvarende energi i Kina giver store integrationsudfordringer, og førte sidste år til et tab på 15 % af den samlede kinesiske vindproduktion. Derfor er danske erfaringer og ekspertise inden for fleksibilitet på kraftvarmeværk særlig interessant for det kinesiske energiministerium.

D. 25.-27. januar i år var den danske Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt, i Kina for at følge op på klimaaftalen fra COP21 i Paris. Under sit besøg underskrev ministeren en samarbejdsaftale om fleksibilitet på kraftvarmeværker sammen med vicedirektøren for Kinas energiministerium (NEA), Zheng Shanjie. Samarbejdsaftalen fokuserer på hvordan øget fleksibilitet på kraftvarmeværker kan hjælpe Kina med at integrere større dele vedvarende energi ved at nedbringe produktionen på deres kraftvarmeværker.

Zheng Shanjie er derfor, sammen med en stor delegation, i Danmark for at følge op på den underskrevne samarbejdsaftale.

Blandt de delegerede er gæster fra NEA, kinesiske forskningsinstitutter, tekniske leverandører og kraftvarmeproducenter. Delegationen bliver præsenteret for fleksibilitet i produktionen af kraftvarme samt brændselsfleksibilitet. I kinesisk sammenhæng er benyttelse af varmelagre for at afkoble produktionen af el og varme på kraftvarmeværkerne i Danmark særligt interessant.  Det samme er brugen af biomasse som brændselssupplement. Delegationen vil også blive introduceret til hvordan dansk energipolitik og regulering styrer den fremtidige udvikling af energimarkedet.

Direktør for Energistyrelsen, Morten Bæk, vil byde Zheng Shanjie og delegationen velkommen og tage hul på to dage med et tætpakket program. Den første dag vil der blive afholdt adskillelige møder i Energistyrelsens regi, hvor oplægsholdere fra eksempelvis Energinet.dk og Dansk Energi vil give præsentationer om det danske energisystem med fokus på grøn omstilling og i særdeleshed hvordan betydningen af fleksibilitet på kraftvarmeværk har ændret sig gennem tiden.

På besøgets anden dag afholder DI Energi et seminar med deltagelse af adskillige danske virksomheder, som er specialiserede inden for fleksibilitet på kraftvarmeværker. Det giver de danske virksomheder en unik mulighed for at præsentere sig for de kinesiske delegerede. Om eftermiddagen mødes delegationen med Thomas Egebo, departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Ved dette møde vil Thomas Egebo og Zheng Shanjie følge op på samarbejdsaftalen og diskutere hvordan Danmark og Kina bedst kan udnytte det tætte samarbejde omkring fleksibilitet på kraftvarmeværkerne. Delegation slutter deres besøg af med en tur til Avedøreværket, som er et glimrende eksempel på fleksibilitet i produktion og brændsel.