Få vores nyheder på mail

Konference om udfordringerne og mulighederne for det fremtidige nordiske elmarked

Nyhed   •   Okt 06, 2015 09:08 CEST

Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd inviterer til konference den 10. november 2015 om udfordringerne og mulighederne for det fremtidige nordiske elmarked.

I år kan de nordiske lande markere 100-året for udveksling med elektricitet og samtidig konstatere, at det nordiske elmarked i dag er det mest harmoniserede engrosmarked for handel med el i Europa.  

Det danske formandskab under Nordisk Ministerråd inviterer beslutningstagere, energiinteressenter, embedsmænd, erhvervsorganisationer og andre relevante partnere i elsektoren til at høre mere om de generelle tendenser inden for de nordiske og europæiske elmarkeder, og om hvordan man også fremover vil levere pålidelig, sikker og omkostningseffektiv elforsyning. Energistyrelsen varetager det danske formandskab under Nordisk Ministerråd i 2015, hvor energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er formand.

Konferencen afholdes den 10. november 2015 kl. 8.30-15.00 i DI’s lokaler i København.

Konferencen vil fokusere på effektudfordringerne med stigende mængder fluktuerende el og lukningen af værker, behovet for udbygning af elnettene, udviklingen på detailmarkedet og integrationen i EU. Et andet vigtigt tema er, hvordan de nordiske erfaringer også fremover vil kunne spille en stor rolle for at sikre god konkurrence og effektiv handel, når de regionale markeder integreres yderligere hen mod et fælleseuropæisk elmarked.