Gå til indhold
Kort med støtteberettigede adresser til bredbåndspuljen er opdateret

Nyhed -

Kort med støtteberettigede adresser til bredbåndspuljen er opdateret

Kortet over de adresser, der er berettigede til støtte fra bredbåndspuljen på 200 mio. kr. er blevet opdateret af Energistyrelsen.

Det har været muligt at gøre indsigelse over den hidtidige kortlægning af de støtteberettigede adresser til bredbåndspuljen frem til den 31. august 2016. På baggrund af indsigelserne har styrelsen har været i dialog med bredbåndselskaberne og har derfor modtaget nye oplysninger om dækningen fra enkelte bredbåndsudbydere. Disse oplysninger er indarbejdet i et nyt kort over støtteberettigede adresser i forhold til bredbåndspuljen.

Kortet er baseret på data fra bredbåndsselskaberne om deres dækning i dag samt deres konkrete planer for udrulning af bredbånd inden for de næste tre år.

Se det opdaterede kort.

Se mere information om, hvordan man søger støtte fra bredbåndspuljen,

Kontakt:

Specialkonsulent Hans Teglhus Møller, tlf: 33 92 75 85, e-mail: htm@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark