Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Kravene til energiafgrøder til biogas skærpes

Energiafgrødegrænsen for biogasproduktion nedsættes til 8% fra sommeren 2022 og der indføres et bundfradrag på de første 65.000 tons. Baggrunden for begrænsningen er, at anvendelsen forringer biogassens samlede miljø- og klimaaftryk.

Fra sommeren 2022 bliver energiafgrødegrænsen for biogasproduktion sat ned til 8%, og der indføres et bundfradrag på de første 65.000 tons, hvor den nuværende grænse på 12% fortsat gælder.

Bundfradraget gælder for alle anlæg uanset kapaciteten. Desuden reduceres grænsen i de følgende fire indberetningsperioder i en indfasningsperiode frem mod 2025/26

Indberetningsperiode Bundfradrag Energiafgrødegrænse
2022/23 65.000 tons 8 %
2023/24 50.000 tons 6 %
2024/25 50.000 tons 4 %
2025/26 36.000 tons 4 %

Majs ikke længere støtteberettiget fra 2025/26

Ud over nedsættelse af grænsen er det også besluttet, at majs ikke længere vil være støtteberettiget fra 2025/26 og fremefter, og at energiafgrødegrænsen vil blive udvidet til at gælde for ikke-støttet biogas også. Endelig skal biogasanlæg, der er omfattet af kravene i VE-II-direktivet, have deres biomasseindberetning verificeret af en 3. part.

Der er samtidig sat et langsigtet mål om, at energiafgrøder skal udfases markant inden 2030, hvor regeringen i 2022 vil levere et oplæg om de tekniske og økonomiske muligheder for dette.

Energiafgrøder forringer biogassens miljø- og klimaaftryk

Energiafgrødegrænsen har eksisteret siden 2015 som en udløber af en tillægsbetænkning til energiaftalen i 2012. I perioden 2015-18 har grænsen været maks. 25% energiafgrøder, og i 2018-2021 har grænsen været maks. 12%. Den nuværende grænse er forlænget med ét år frem til sommeren 2022.

Baggrunden for begrænsningen af energiafgrødeforbruget til biogas er, at anvendelsen forringer biogassens samlede miljø- og klimaaftryk. Ifølge Energiafgrødeanalysen, foretaget af SDU og SEGES, kan udledningerne i værste fald være på niveau med fossil naturgas. I forbindelse med tillægsbetænkningen blev det også besluttet at evaluere muligheden for at nedsætte grænsen yderligere, hvor Energiafgrødeanalysen fandt, at det er muligt at erstatte energiafgrøder i vidt omfang med alternativer som f.eks. halm og organisk affald.

Beslutningen om nedsættelse af grænsen er truffet af forligskredsen bag energiaftalen 2012, og vil blive udmøntet i en bekendtgørelsesændring, der kommer i høring i efteråret 2021.

Læs om aftalen og om energiafgrøder til biogas.

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse: "Ny aftale sikrer grønnere energiproduktion".

Kontakt

Fuldmægtig Jonas Jürgens, fuldmægtig, jsju@ens.dk, 33 92 68 87

Fuldmægtig Marianne Tjørning, fuldmægtig, matj@ens.dk, 33 92 67 55

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark